Nye eksterne styremedlemmar til fakulteta

Universitetsstyret har vedteke kven som skal verte eksterne styremedlemmar i dei ulike styra på fakulteta og einingar ved UiT.

Ei bygning om vinteren. Ei fontene/dam i forgrunn.
Universitetsbiblioteket er ei av einingane som har fått nytt styre. Foto: UiT / Stig Brøndbo
Portrettbilde av Rydland, Kjetil
Rydland, Kjetil kjetil.rydland@uit.no
Publisert: 20.12.21 10:44 Oppdatert: 20.12.21 13:17
Om UiT

Medlemmene utnemnast for perioden 01.01.2022 – 31.12.2025. Det skal òg veljast interne styremedlemmar ved kvar eining.

Desse vart utnemnt til eksterne representantar

  • Det helsevitenskapelige fakultet: Stig Slørdahl, styreleiar, Margrethe Kristiansen, nestleiar, Haakon Lindekleiv, medlem.
  • Fakultet for naturvitenskap og teknologi: Jørn Wroldsen, styreleiar, Merete Kristiansen, nestleiar.
  • Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning: Toini Løvseth, styreleiar, Rune Rafaelsen, nestleiar.
  • Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi: Bjørn Tore Markussen, styreleiar, Siv Dagny Aasvik, nestleiar.
  • Det juridiske fakultet: Kristina Ståhl, styreleiar. Thor Hager Thorkildsen, nestleiar.
  • Universitetsbiblioteket: Wilhelm Widmark, styreleiar, Helene Hillestad nestleiar.
Kortnytt fra Universitetsledelsen, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det juridiske fakultet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Universitetsbiblioteket, Fellesadministrasjonen
Rydland, Kjetil kjetil.rydland@uit.no