Det kjem etiske retningslinjer for undervisning ved UiT

– Dette vert eit verktøy for bevisstgjering og førebygging, seier prorektor for undervisning, Kathrine Tveiterås.

Portrett av ei kvit kvinne med mørkt hår
Prorektor Kathrine Tveiterås. Foto: UiT / David Jensen
Portrettbilde av Rydland, Kjetil
Rydland, Kjetil kjetil.rydland@uit.no
Publisert: 20.12.21 10:28 Oppdatert: 20.12.21 10:42
Om UiT

UiT har allereie eit etisk regelverk for rettleiar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. I tillegg har UiT retningslinjer for å handtere varsel om mobbing og/eller trakassering. Undervisning har ikkje hatt eit regelverk på overordna nivå ved UiT, fram til no.

Retningslinjene gjeld undervisarar og deira rolle. Studentane sitt ansvar i undervisningssituasjonar er ikkje omfatta, men eigne etiske retningslinjer for studentar ved UiT er under arbeid. Universitetsstyret ga sine innspel i sitt møte 16. desember 2021, og retningslinjene skal no ein runde til arbeidstakarorganisasjonane før dei vert endeleg bestemt av rektor.

Hovedpunkta i retningslinjene

1. Respekt for studenters personlige og faglige integritet
2. Profesjonell distanse
3. Tillit og fortrolighet
4. Varslingsrutiner


Kortnytt fra Universitetsledelsen, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det juridiske fakultet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag, Universitetsbiblioteket, Studentorganisasjoner
Rydland, Kjetil kjetil.rydland@uit.no