Vil ha studenter til forum mellom russiske og norske studenter

Gjennom at norske og russiske studenter deltar i et felles forum skal det skapes en plattform for samhandling, dialog og økt forståelse for det arktiske. Søk om plass innen 15. desember.

Logo
Logo AFSF Foto: AFSF
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 03.12.21 13:33 Oppdatert: 03.12.21 13:35
Arktis Samfunn og demokrati Studentliv / Studier

 

Arctic Frontiers Student Forum (AFSF) 2022 har oppstart under Arctic Frontiers uka den 31. januar 2022. Forumet har en arktisk profil og årets arrangement har særlig søkelys på havrommet. Det vil være en digital bru mellom Tromsø og Arkhangelsk gjennom konferansen, og formålet med forumet er å skape en plattform for samhandling, dialog og økt forståelse for det arktiske.

Søk innen 15. desember
Er du en bachelor- eller mastergradsstudent med interesse for feltet, så er dette for deg!

Søk innen 15. desember ved å sende et motivasjonsbrev (ca. 500 ord) der du beskriver hvorfor du bør velges ut og sier litt om din interesse for arktiske spørsmål og forskning.

Sendes på e-post til Naima El bani Altuna (Young Program Coordinator at Arctic Frontiers) - naima@arcticfrontiers.com

Mer informasjon 
Mer info finnes på nettsidene: Arctic Frontiers Student Forum - Arctic Frontiers


Kortnytt fra UiT Norges arktiske universitet
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler