Bli seminarleder på ISV!

Har du lyst å bli seminarleder på Institutt for samfunnsvitenskap? Søknadsfrist 15. desember 2021

Bli seminarleder
Bli seminarleder Foto: FOTO: GABBY BALDROCCO/MOSTPHOTOS
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Kolbeinsen, Lars lars.kolbeinsen@uit.no Førstekonsulent
Publisert: 30.11.21 13:34 Oppdatert: 30.11.21 14:27
Bærekraft Samfunn og demokrati Studentliv / Studier

Vi lyser ut stillinger som seminarledere for vårsemesteret 2022. Stillingen som seminarleder innebærer å organisere og lede seminarer samt legge til rette for faglige diskusjoner, strukturere studentpresentasjoner og rette oppgaver. Arbeidet innebærer bruk av både Campus og digitale plattformer. Seminarledere får lønn for seminarundervisning, forberedelse til seminarer og oppgaveretting. Seminarleder kan ta alle seminargruppene i ett emne eller det kan deles opp på flere seminarledere. Det er også mulig å være seminarleder innenfor flere emner. 

Kvalifikasjoner
Stillingen krever at man har gjennomført emnet (eller tilsvarende) tidligere med godt resultat. Må beherske norsk språk skriftlig og muntlig. Erfaring som seminarleder eller underviser er en fordel, men ikke et krav. Personlig egnethet vektlegges.

Arbeidsomfang og lønn
Stillingen lønnes etter statens regulativ for vitenskapelig assistent, som gir lønnstrinn 35 for masterstudenter og lønnstrinn 42 for studenter med avlagt mastergrad. Forberedelsene inkluderer møter, lesing av pensum, utforming av seminaropplegg i tråd med tema for tilhørende forelesninger og kommunikasjon med studenter mellom seminarene. For hver time undervisning inngår det 2 timer med forberedelse.

I tillegg kan det komme retting av arbeidskrav. Omfanget på lesing, vurdering og tilbakemelding på arbeidskrav regnes til å være 1 time pr. arbeidskrav. Antall seminarledere per emne blir fordelt etter størrelsen på emnet/antall seminargrupper. Obs! Antall seminargrupper kan øke av smittevernhensyn. Det kan også bli aktuelt å gjennomføre seminar digitalt.

Nye seminarledere skal gjennomføre kurs om pedagogisk opplæring i begynnelsen av semesteret. Kurset består av tema som gruppeledelse, praktisk utprøving av undervisningsledelse samt veiledning og tilbakemelding på oppgaver. Opplæringen er lønnet.

Ved semesterstart organiseres det et møte med emneansvarlige og studiekonsulent for å avklare praktiske og faglige spørsmål tilknyttet seminaropplegg. Det avholdes også et felles evalueringsmøte midtveis i semesteret, hvor alle seminarledere blir innkalt.

Å arbeide som seminarleder er faglig lærerikt og pedagogisk utfordrende, noe som gir god ballast i arbeidet med faget. Instituttet oppfordrer alle som har interesse for emne til å søke.

 

 

Stillinger vår 2022

SOA-1000 Hva er kultur?

2 seminargrupper med 10 timer undervisning per gruppe.

SOA-1003 Kommunikasjon og mening

2 seminargrupper med 6 timer seminar per gruppe.

SOA-2004 Sosial identitet, struktur og prosess

2 seminargrupper med 10 timer undervisning per gruppe. I tillegg leverer studentene ett obligatorisk arbeidskrav på ca. 1800 ord som skal vurderes til godkjent/ikke godkjent og gis faglig tilbakemelding på.

SOS-1002 Sosiologiens klassikere

2 seminargrupper med 8 timer seminar per gruppe.

SOS-1003 Medisin og samfunn

2 seminargrupper med 16 timer seminar per gruppe.

I tillegg er det retting av arbeidskrav.

SOS-1016 Ungdomssosiologi

2 seminargrupper med 16 timer seminar per gruppe.

I tillegg er det to arbeidskrav; et skriftlig og et som kan gjøres skriftlig eller muntlig.

SOS-2001 Sosiologiske analysemåter

2 seminargrupper med 6 timer seminar per gruppe

SPL-2012 GIS i samfunns- og arealplanlegging

2 seminargrupper med 20 timer seminar per gruppe. Vil også holde eksamensforberedende dagssamlinger for hver gruppe.

STV-1003 Sammenlignende europeisk politikk

2 seminargrupper med 14 timer seminar per gruppe.

STV-2008 International security

2 seminargrupper med 20 timer seminar per gruppe.

STV-2013 The politics of China

2 seminargrupper med 20 timer seminar per gruppe.

SVF-1051 Samfunnsvitenskapelig metode

Retting av arbeidskrav (ca 30 x 2 arbeidskrav)

 

Send søknad til iss.adm@hsl.uit.no innen 15. desember 2022.

Vennlig hilsen                                                           

Kontorsjef - Rita Johansen -  rita.johansen@uit.no

Studiekonsulent Samfunnsplanlegging – Nataliia Strukova – nataliia.strukova@uit.no

Studiekonsulent Statsvitenskap – Lars Kolbeinsen-  lars.kolbeinsen@uit.no

Studiekonsulent Sosialantropologi - Michael Sverdrup Stenberg - michael.s.stenberg@uit.no

Studiekonsulent Sosiologi - Elisabeth Thørring Dalsbø - elisabeth.t.dalsbo@uit.no


Kortnytt fra Institutt for samfunnsvitenskap
Kolbeinsen, Lars lars.kolbeinsen@uit.no Førstekonsulent
Vi anbefaler