Error rendering component

Webinar om EUs innovasjonsfond 19. oktober

Den 19. oktober arrangerer NHO sammen med Norsk Industri og Energi Norge et digitalt seminar om EUs green deal og EUs innovasjonsfonds ordninger for markedsintroduksjon og oppskalering av teknologi. EUs Innovasjonsfond støtter markedsintroduksjon og oppskalering av teknologi i prosjekter som gir store utslippsreduksjoner. En ny utlysing om støtte fra fondet lanseres i slutten av oktober 2021.

Webinar om EUs innovasjonsfond 19. oktober 2021
Webinar om EUs innovasjonsfond 19. oktober 2021 Foto: Bjørn Hatteng, UiT
Portrettbilde av Ræder, Inger Lin Uttakleiv
Ræder, Inger Lin Uttakleiv inger.l.rader@uit.no Seniorrådgiver faggruppe forskning og innovasjon
Publisert: 11.10.21 10:09 Oppdatert: 11.10.21 10:24
Bærekraft Energi Klima Teknologi

Fondet er den fremste støtteordningen for investeringer i ny teknologi i EUs klimastrategi, European Green Deal, og er tilgjengelig for norske søkere. Med webinaret ønsker vi å hjelpe din bedrift å avklare om dette er relevant for dere.

Lenke for påmelding

På webinaret vil du få høre mer om hvilke muligheter dette kan innebære for din virksomhet, lære mer om søkeprosessen og tidshorisonten i en slik prosess. Det blir informasjon om hva, når og hvordan dere bør følge opp videre og hvordan dere kan søke bistand i søkeprosessen

Temaer blir blant annet:

  • Hva er EUs innovasjonsfond?
  • Hva kan man få støtte til og hvor mye?
  • Tematikk
  • Krav og kriterier
  • Søknadsprosess
  • Bistand i prosessen

Vertskap for webinaret er NHO ved avdelingsdirektør for kompetanse og innovasjon Rebekka Borsch, i samarbeid med Landsforeningene Norsk Industri og Energi Norge.
Du vil i tillegg møte Jo-Kristian Stræte Røttering fra Enova, samt Jannicke Gerner Bjerkås, Director CCS fra Fortum, som har erfaring med en slik søknadsprosess.Kortnytt fra Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Ræder, Inger Lin Uttakleiv inger.l.rader@uit.no Seniorrådgiver faggruppe forskning og innovasjon
Vi anbefaler