Error rendering component

Tror du lover bare virker av seg selv?

Hva skal til for at folk følger lover og regler?

Marius Storvik viser frem foosballbordet han har på kontoret sitt, det har ingen tilknytning til utstillingen hans på Tromsø Museum.
Hva har Marius Storvik sitt foosballbord med utstillingen å gjøre? Ingenting. Foto: UiT
Portrettbilde av Sollid, Sondre
Sollid, Sondre sso170@post.uit.no Studentansatt
Publisert: 27.09.21 09:53 Oppdatert: 27.09.21 08:59
Lov og rett Samfunn og demokrati

Dette spørsmålet vil Marius Storvik, førsteamanuensis ved det juridiske fakultet bidra til å besvare i en VitenSkapet-utstilling han har lagd i samarbeid med Norges arktiske universitetsmuseum (Tromsø Museum). Han forteller at museet tok kontakt og sa at de ønsket å ha en utstilling om juss.

- På samme tid underviste jeg i rettssosiologi, og forsto at det de lurte på var rettssosiologiske spørsmål. Rettssosiologien undersøker hvordan jussen påvirker samfunnet, og hvordan samfunnet igjen påvirker jussen, altså vekselvirkningen mellom samfunn og juss. Poenget er at juss ikke kun er et teoretisk fag, jussen skal også virke i samfunnet, forklarer Storvik.

I utstillingen bruker han munnbindpåbudet som ble innført i Tromsø 4. mars i år som eksempel.

– Dagen etter påbudet ble innført gikk jeg på butikken uten munnbind. Jeg hadde lest forskriften som hjemlet påbudet og funnet ut at hvis jeg hele tiden holdt en meters avstand fra andre trengte jeg ikke å bruke munnbind. Jeg hadde ingen problemer med å holde avstand og brøt ikke med forskriften. Likevel var dette den eneste gangen jeg var i butikken uten munnbind så lenge påbudet varte.

- Ubehaget over alle blikkene på «han eneste idioten» som ikke brukte munnbind gjorde at jeg etter denne opplevelsen brukte munnbind hver gang jeg skulle i butikken. Storvik påpeker at blikkene han fikk var en del av den rettslige påvirkningen munnbindpåbudet hadde på Tromsøs befolkning.

Utstillingen er ment å passe for alle som har lurt på hvorfor ikke Stortinget bare kan lage en lov for å løse et problem en gang for alle. En ny lov fører ikke umiddelbart til at alle endrer sin adferd. Storvik håper å ta diskusjonen om hvordan lover virker på et nivå som er forståelig også for ikke-jurister. Spørsmålet er særlig viktig for kommende jurister.

- Særlig jusstudenter må kjenne sin besøkelsestid! Utstillingen er relevant for studenter ved 1. avdeling som i disse tider går i gang med exfac, for studenter på 2. avdeling som skal lære om legalitetsprinsippet og forvaltningsrett. Studenter ved 4. avdeling bør drøfte rettssosiologiske problemstillinger i forbindelse med praksisen og har det også som et semiobligatorisk fag til våren. Selv om utstillingen ikke er direkte relevant for 3. avdelingsstudentene, må de ikke glemme at de om et år går på fjerdeavdeling og da finnes ikke utstillingen lengre, altså må også disse studentene kjenne sin besøkelsestid, påpeker Storvik.

I den kritiske journalistikkens tjeneste spør vi avslutningsvis om han har noen baktanker med utstillingen.

– Jeg har lenge siklet på UiTs formidlingspris. For å bli nominert har det ikke vært tilstrekkelig at doktorgradsarbeidet mitt har satt mediedagsorden flere ganger og har bidratt til flere lovendringer, eller at jeg sammen med min makker Gunnar Eriksen lager en av Norges fremste juridiske infotainmentpodcasts. Kanskje vil dette føre til at jeg endelig blir nominert til prisen, avslører Storvik.

Utstillingen «Tror du lover bare virker av seg selv?» kan besøkes i VitenSkapet, midt i hovedtrappa på Tromsø Museum, fra onsdag 29. september og to måneder frem i tid.


Kortnytt fra Det juridiske fakultet
Sollid, Sondre sso170@post.uit.no Studentansatt
Vi anbefaler