Error rendering component

"hōtel" er ferdigstilt på campus

Støv av jernmalm hentet fra støvsugere på LKAB og betong resirkulert fra en gammel kirke, inngår i kunstverket “hōtel” som nå er ferdigstilt ved UiT campus Narvik. 

betongskulpturen "hōtel" utenfor teorifløya på campus
Betongskulpturen "hōtel" (del 1) er plassert utenfor teorifløya på campus. Lydverket "hōtel" (del 2) kan du lytte til inne i skulpturen. Foto: Kjell Ove Storvik
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 24.09.21 10:06 Oppdatert: 24.09.21 10:14
Bærekraft Kunst og kultur Om UiT

Kunstneren Lene Baadsvig Ørmen står bak det foreløpig siste kunstverket på campus. Verket består av tre deler; I tillegg til den lett gjenkjennelige betongskulpturen “hōtel” (del 1) utenfor teorifløya, inngår lydverket “hōtel” (del 2) og bronseskulpturene i “hōtel” (del 3). De sistnevnte - seks i alt - finner du på veggen i korridoren i teorifløyas første etasje.  

Lydverket i del 2 er skapt av lydkunstner og komponist Peder Simonsen, og kan lyttes til inne i betongskulpturen. 

Her kan du lese mer om prosjektet og lytte til Peder Simonsens lydverk

Mer filosofi enn religion

“Ørmens interesse for templer – og særlig japansk tempelarkitektur – gudshus og andre rom bygget for kontemplative eller åndelige ritualer og opplevelser har vært en inspirasjonskilde. Likevel er kunstverkene mer forankret i filosofi enn i religion. Verkene tar opp menneskets allmenne behov for (og kanskje tap av) nærhet til naturen og samhørighet med noe som er større enn oss selv”, heter det i beskrivelsen av prosjektet. 

Skifter farge i regn

Ørmen påpeker også at tilværelsen alltid er i endring, og er interessert i hva som skjer når vi tør akseptere det – og samtidig gir slipp på behovet for kontroll. Den samme holdningen gjenspeiler seg i det nye kunstverket, der for eksempel sokkelen til del 1 på uforutsigbart vis skifter farge i regn. Sokkelen er tilført støv av jernmalm som gir den et kjent lillapreg. Betongen i sokkelen er ellers resirkulert og produsert av UiTs eget forskningsprosjekt Circulus, og er hentet fra en gammel kirke.

“Kunstprosjektet er blitt realisert ved god hjelp fra programmerer Håkon Knutzen fra Fink, byggentreprenør Bjørn Bygg, tekniske tegninger til utendørs betongskulptur ble levert av KFA Arkitekter, maskinentreprenør KK Maskin hjalp til ved tunge løft, og strøm og teknisk støtte sto Bravida for”, fremgår det av presentasjonen.

Bak verket står KORO (Kunst i offentlige rom), en statlig etat som produserer, finansierer, forvalter og formidler kunst i offentlige bygg og på andre offentlige arenaer i Norge. Felles kjennetegn er at verkene er tilgjengelige for publikum.


Kortnytt fra
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler