Error rendering component

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innenfor hydrogen

Det nye forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) vil være innenfor ren hydrogen og hydrogenbaserte energibærere, herunder ammoniakk. FME-et skal styrke og koordinere forsknings- og innovasjonsinnsatsen på området. Antatt tilgjengelige midler: Kr 240 000 000. Det skal etableres ett senter med maksimalt støttebeløp fra Forskningsrådet på 240 millioner.Søknadsfrist: 24. november 2021, 13.00. CET.

 

 

Utlysning av forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innenfor hydrogen
Utlysning av forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innenfor hydrogen Foto: Forskningsråder
Portrettbilde av Ræder, Inger Lin Uttakleiv
Ræder, Inger Lin Uttakleiv inger.l.rader@uit.no Seniorrådgiver faggruppe forskning og innovasjon
Publisert: 17.09.21 08:18 Oppdatert: 17.09.21 08:28
Bærekraft Energi Teknologi

Se utlysningen her.

Formålet med utlysningen er å etablere et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innenfor ren hydrogen og hydrogenbaserte energibærere, herunder ammoniakk. FME-et skal styrke og koordinere forsknings- og innovasjonsinnsatsen på området.

Forskerne ved senteret skal komme fram til løsninger for sikker, bærekraftig og kostnadseffektiv produksjon, transport, lagring, distribusjon og bruk av ren hydrogen og hydrogenbaserte energibærere. Ren hydrogen er produsert med fornybar energi eller fra fossil energi med CO2-håndtering.

Det er besluttet at det skal etableres et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innenfor ren hydrogen og hydrogenbaserte energibærere, herunder ammoniakk (Prop. 195 S (2020-2021)). FME-et skal arbeide helhetlig med hydrogen fra både naturgass og fra fornybar kraft til energi-, mobilitets- og industriformål. Forskningssenteret skal koordinere og øke forskningsinnsats og utdanning innenfor området. Senteret skal bygge opp under ambisjonene i regjeringens hydrogenveikart (Meld. St. 36 (2020-2021)).  


Kortnytt fra Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Ræder, Inger Lin Uttakleiv inger.l.rader@uit.no Seniorrådgiver faggruppe forskning og innovasjon
Vi anbefaler