Webinar: Mineralnæringens innvirkninger på samiske rettigheter

Den 16. juni 2021 ble webinaret Mineralnæringens innvirkninger på samiske rettigheter arrangert av Det juridiske fakultet UiT Norges arktiske universitet og Luleå tekniske universitet. 

Faksimile nyhetssak
LÆRDOM: Hva som er gjort i andre land kan bidra til å dempe konflkikter. Foto: UiT
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 07.07.21 12:30 Oppdatert: 07.07.21 12:25
Arktis Bærekraft Energi Lov og rett Naturvitenskap Teknologi Urfolk Økonomi

Webinaret henvendte seg til beslutningstakere, representanter for norsk mineralnæring og samisk reindrift, forskere og media. På webinaret ble resultat fra forskningsprosjektet Sami traditional livelihoods, competing land uses, competing legal sources (SaCC) presentert.

Forskningsprosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og ble avsluttet i juni 2021. På denne nettsiden finner du linker til webinarets program og de faglige presentasjonene av de tre forskerne i forskningsprosjektet, Mattias Åhrén, Christina Allard og Kristina Labba. 

Denne nyheten ble publisert på UiT.no etter webinaret

Slik så programmet ut:
Program for Webinar: Mineralnæringens innvirkninger på samiske rettigheter 16. juni 2021 kl. 10.00-12.00 

Introduksjon og praktikaliteter. Kristina Labba, prosjektleder og Geir Jarle Voldmo, moderator

10.10-10.30 De samiska landrättigheternas bortglömda sida. Mattias Åhrén, PhD og tidligere professor ved UiT Norges arktiske universitet

10.30-10.40 Spørsmål/diskusjon

10.40-10.45 KORT PAUSE

10.45-11.05 Jämförande studier av mineralutvinning – hänsynen till samiska rättigheter i norsk, svensk och kanadensisk rätt. Christina Allard, biträdande professor i rettsvitenskap ved Luleå tekniska universitet

11.05-11.15 Spørsmål/diskusjon

11.15-11.20 KORT PAUSE

11.20-11.40 Samiska sedvanor och rättsuppfattningar och deras betydelse vid exploateringar. Kristina Labba, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet

11.40-11.50 Spørsmål/diskusjon

11.50-12.00 Diskusjon og avslutning

Her er innleggene:

Mattias Åhrén:


Christina Allard:


Kristina Labba:


Kortnytt fra Det juridiske fakultet
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler