Arbeidsprogrammene for Horisont Europa 2021-2022 er publisert

Endelig er alle arbeidsprogram for de to første årene av Horisont Europa vedtatt og publisert. 

European Commission
European Commission Foto: EC
Portrettbilde av Mikalsen, Theresa
Mikalsen, Theresa theresa.mikalsen@uit.no Seniorrådgiver ekstern finansiering EU
Publisert: 17.06.21 08:58 Oppdatert: 17.06.21 10:05
Arktis Bærekraft Energi Hav Helse og velferd Idrett og friluftsliv Klima Kunst og kultur Lov og rett Naturvitenskap Pedagogikk Reiseliv Samfunn og demokrati Studentliv / Studier Teknologi Urfolk Økonomi

Alle offisielle dokumenter, inkludert arbeidsprogrammene finnes her: Reference documents (europa.eu).

Det arrangeres infodager og brokerage events (partnersøk) for de ulike programmene i perioden 28. juni - 9. juli. 

Missions: det er forventet at kommisjonen vil vedta hvilke missions de ønsker å gå videre med i slutten av juni.


Kortnytt fra Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Mikalsen, Theresa theresa.mikalsen@uit.no Seniorrådgiver ekstern finansiering EU
Vi anbefaler