12 millioner til fire UiT-prosjekter

Fire UiT-prosjekter innen internasjonalt utdanningssamarbeid mottar til sammen rundt 12 millioner kroner i støtte fra regjeringen.

Utveksling - holder jordkloden i hånd for å symbolisere muligheten til studentutveksling
Flere studenter på utveksling og høyere kvalitet på utdanning og forskning, er stikkord for UTFORSK-programmet. Foto: UiT
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 04.06.21 12:21 Oppdatert: 04.06.21 12:30
Arktis Bærekraft Teknologi

Midlene fordeles gjennom det såkalte UTFORSK-programmet, et program som støtter etablering av varige samarbeidsrelasjoner mellom Norge og Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA. Hvert av prosjektene er tildelt om lag tre millioner kroner.

Samarbeid med ni land

«Vi er helt avhengig av internasjonalt samarbeid for å løse de store samfunnsutfordringene. Norge har valgt ut ni kunnskapsstormakter utenfor EU som vi ønsker tettere forsknings- og utdanningssamarbeid med. Nå deler vi ut penger til prosjekter mellom norske universiteter og høyskoler og utenlandske partnere som både vil bidra til at flere studenter drar på utveksling og at vi utvikler kvaliteten på utdanning og forskning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding i forbindelse med utdelingen.

Fra UiT ble det sendt inn i alt 11 søknader Fire av disse er altså innvilget. Samtlige prosjekter er også fireårige. I tillegg fikk UiT innvilget et to-årig prosjekt i Sør-Korea, som er et nytt satsingsland innen regjeringens strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid.

Globale vann-utfordringer

Jurfak og prosjektleder Margherita Paola Poto har med samarbeidspartner Universida de Federal do Rio Grande, fått støtte til prosjekt “An Exchange Program on Empathy, Compassion, and Care in Water Governance, from the Perspective of Integral Ecology (ECO_CARE)”. Knapphet på, forurensning av og ulik fordeling av vannressurser globalt, etterlater både et biologisk mangfold og mennesker i en sårbar tilstand. Målet med prosjektet er å forbedre studieprogrammer samt utvikle banebrytende forskning med en innovativ modell for hvordan samarbeide om vannstyring – bygget på en plattform av kritisk juridisk og samfunnsbasert forskning.
Nettverkspartnere i prosjektet er blant annet flere utdanningsinstitusjoner i Brasil.

Språk styrker samarbeid

HSL-fakultetet og deres russiske samarbeidspartner HSE University i Moskva er tildelt støtte til prosjektet «ConLAB – The Tromsø-Moscow Construction Laboratorium».

«En bærekraftig fremtid i nordområdene er avgjørende for et stabilt og robust samarbeid med Russland til tross for skiftende geopolitiske klima. For å legge til rette for samarbeid med sin største nabo, trenger Norge sterk kompetanse innen russisk språk og internasjonalt konkurransedyktige russiske språkprogrammer.» Målet med ConLab er å bidra til en bærekraftig fremtid gjennom et strategisk partnerskap med verdensledende eksperter i Moskva, heter det i oppsummeringen av prosjektet. Prosjektleder er Tore Nesset.

Tverrfaglig verden over

IVT-fakultetet med sin indiske samarbeidspartner Birla Institute og Technology and Science får støtte til prosjektet «Partners in Energy & Environment Engineering Education and Research for Sustainable development (PEERS)».

«PEERS samler partnere fra Norge, India og Japan for å utvikle spesielle tverrfaglige ingeniørkurs for masterstudenter og doktorgradsstudenter, intensive korte kurs for kontinuerlig faglig utvikling for industrien og gratis nettkurs (MOOC) som appellerer til et bredere publikum for livslang læring.» Kursene er innovative emner innen blant annet avfallshåndtering, sirkulær økonomi og fjernmåling applikasjoner, som spiller nøkkelroller i implementeringen av mange bærekraftsmål satt av FN. Prosjektleder er Bjørn Reidar Sørensen.

Avansert teknologi i Arktis

Nok et samarbeidsprosjekt mellom HSL-fakultetet og HSE University i Moskva har fått støtte via UTFORSK. Rasmus Bertelsen er prosjektleder for «Society and Advanced Technology in the Arctic II: Norwegian‐ Russian Field Courses and Exchange (SATA II)». I prosjektet skal norske og russiske bachelor-, master- og doktorgradsstudenter - på tvers av forskjellige felt – trenes i analyse, anvendelse av grunnleggende forskning og problemløsning for samspill mellom samfunn og avansert teknologi i Arktis. Feltkurs til studiesteder ved UiT, HSE i Moskva og UNIS i Longyearbyen samt studentvekslinger inngår i prosjektet og gir mulighet til å fordype seg innenfor områder som former Arktis som region.

Risiko og sikkerhet

I tillegg er NT-fakultetet ved prosjektkoordinator Masoud Naseri tildelt midler til prosjektet «A multidisciplinary route for safety and security from the High North to South Korea (SafeNorSK)».

Prosjektet har som mål både å bygge kompetanse samt dele kunnskap og kompetanse mellom ulike studieprogrammer ved UiT Norges arktiske universitet og Kyung Hee University. Dette skal ytterligere bidra til å utvikle langsiktige planer for å forbedre kvaliteten på utdanning og forskning blant annet på felt som risiko og sikkerhet.


Kortnytt fra Seksjon for kommunikasjon
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler