Vi gratulerer de to første forskerlinjestudentene!

Kim Roger Trøite og Marie Skonseng har levert masteravhandlinger.

Kristine Korsnes, prodekan for utdanning gratulerer Kim Roger Trøie med å ha levert masteravhandling.
Kristine Korsnes, prodekan for utdanning gratulerer Kim Roger Trøite med å ha levert masteravhandling. Foto: UiT
Portrettbilde av Sollid, Sondre
Sollid, Sondre sso170@post.uit.no Studentansatt
Publisert: 03.06.21 13:01 Oppdatert: 03.06.21 13:23
Lov og rett Studentliv / Studier

Forskerlinja er en alternativ måte å skrive stor masteroppgave på, hvor siktemålet er å gi studenter mer erfaring med forskning og forskeraktiviteter.  

- Forskerlinja gjør i grunn akkurat det den er satt til å gjøre, nemlig å tette «gapet» mellom studentene og forskerne ved UiT, sier Kim Roger som akkurat har levert avhandlingen "Den utvidete motregningsadgang ved konnekse krav".  

Forskerlinjestudentene inngår som medlemmer av en forskergruppe på fakultetet. Han påpeker at deltakelse i formuerettsgruppa har hjulpet avhandlingen hans ved å senke terskelen for å spørre fakultetets «skarpe hjerner».  

Marie Skonseng 

Marie Skonseng skyter inn at skriving av stormaster kan være et ensomt prosjekt, forskerlinja har derfor vært en god arena for å komme med spørsmål og diskutere med andre. Hun fortsetter, - de ansatte på fakultetet har gitt gode svar på alle mine spørsmål. Jeg fikk stort utbytte av å presentere prosjektet mitt for fakultetets forskergruppe.  

- Jeg søkte meg til forskerlinja fordi jeg tenkte det kunne gi gode bidrag til masteravhandlingen. Det har vært fint å få tips til hvordan man skal skrive en så stor oppgave, både med tanke på struktur og innhold. 

Dette resulterte i at Skonseng denne uka leverte avhandlingen – «Politi- og påtalemyndighetens adgang til å registrere DNA-profiler i identitetsregisteret - Er registreringsadgangen i politiregisterloven § 12 andre ledd nr. 1 til 3 forenelig med EMK artikkel 8?».  

Kim Roger og Marie er samstemte, - vi anbefaler alle som skal skrive stor master å søke på forskerlinja! 

Studieåret 2021/2022 skal det tas opp 6 studenter på forskerlinjen i rettsvitenskap. Søkere må ha fullført 4. avdeling, ha gode karakterer, samt interesse og anlegg for forskning. Søknad sendes til rådgiver Haakon Rognsaa Arnesen (haakon.r.arnesen@uit.no), søknaden må inkludere;  

  • Ønsket tema  
  • Prosjektskisse på 1-2 sider  
  • Karakterutskrift.  

Nærmere opplysninger om forskerlinjen og vilkårene knyttet til de kan fås ved å kontakte avdelingsleder Gunnar Eriksen (gunnar.eriksen@uit.no). Se også emnekatalogen!

Søknadsfrist: 20. juni 2021.  


Kortnytt fra Det juridiske fakultet
Sollid, Sondre sso170@post.uit.no Studentansatt