Bli seminarleder på ISV!

Har du lyst å bli seminarleder på Institutt for samfunnsvitenskap? Søknadsfrist 18. mai 2021.

Seminarleder
Bli seminarleder Foto: Gabby Baldrocco/Mostphotos
Portrettbilde av Stenvold Øien, Catrine
Stenvold Øien, Catrine catrine.stenvold.oien@uit.no Førstekonsulent
Publisert: 27.04.21 14:36 Oppdatert: 06.05.21 16:14
Samfunn og demokrati

Vi lyser ut stillinger som seminarledere for høstsemesteret 2021. Stillingen som seminarleder innebærer å organisere og lede seminarer samt legge til rette for faglige diskusjoner, strukturere studentpresentasjoner og rette oppgaver. Arbeidet innebærer bruk av både Campus og digitale plattformer. Seminarledere får lønn for seminarundervisning, forberedelse til seminarer og oppgaveretting. Seminarleder kan ta alle seminargruppene i ett emne eller det kan deles opp på flere seminarledere. Det er også mulig å være seminarleder innenfor flere emner. 

Kvalifikasjoner
Stillingen krever at man har gjennomført emnet (eller tilsvarende) tidligere med godt resultat. Må beherske norsk språk skriftlig og muntlig. Erfaring som seminarleder eller underviser er en fordel, men ikke et krav. Personlig egnethet vektlegges.

Arbeidsomfang og lønn
Stillingen lønnes etter statens regulativ for vitenskapelig assistent, som gir lønnstrinn 35 for masterstudenter og lønnstrinn 42 for studenter med avlagt mastergrad. Forberedelsene inkluderer møter, lesing av pensum, utforming av seminaropplegg i tråd med tema for tilhørende forelesninger og kommunikasjon med studenter mellom seminarene. For hver time undervisning inngår det 2 timer med forberedelse.

I tillegg kan det komme retting av arbeidskrav. Omfanget på lesing, vurdering og tilbakemelding på arbeidskrav regnes til å være 1 time pr. arbeidskrav. Antall seminarledere per emne blir fordelt etter størrelsen på emnet/antall seminargrupper. Obs! Antall seminargrupper kan øke av smittevernhensyn. Det kan også bli aktuelt å gjennomføre seminar digitalt.

Nye seminarledere skal gjennomføre kurs om pedagogisk opplæring i begynnelsen av semesteret. Kurset består av tema som gruppeledelse, praktisk utprøving av undervisningsledelse samt veiledning og tilbakemelding på oppgaver. Opplæringen er lønnet.

Ved semesterstart organiseres det et møte med emneansvarlige og studiekonsulent for å avklare praktiske og faglige spørsmål tilknyttet seminaropplegg. Det avholdes også et felles evalueringsmøte midtveis i semesteret, hvor alle seminarledere blir innkalt.

Å arbeide som seminarleder er faglig lærerikt og pedagogisk utfordrende, noe som gir god ballast i arbeidet med faget. Instituttet oppfordrer alle som har interesse for emne til å søke.

 

 

Stillinger høst 2021

STV-1000 Politisk analyse (10 stp.)
2-4 seminargrupper (hvorav noen nettbasert) med 14 timer seminar per gruppe

STV-1004 Organisasjonsteori: Analyse av moderne organisasjoner (10 stp.)
3 seminargrupper (hvorav noen nettbasert) med 18 timer seminar per gruppe

STV-1005 Global politikk: Innføring i internasjonale og transnasjonale relasjoner (10 stp.)
4-6 seminargrupper (hvorav noen nettbasert) med 14 timer seminar per gruppe

STV-1006 Arctic Norway – Aspect of Politics, Government and International Relations (10 stp.)
2 seminargruppe med 10 timer undervisning.

STV-2003 Den Europeiske Union – Institusjoner og politikk (10 stp.)
3 seminargrupper (hvorav 1 nettbasert) med 4 timer seminar per gruppe

STV-2005 Global Political Economy (10 stp.)
2 seminargrupper med 6 timer seminar per gruppe

STV-2010 Russisk politikk – en innføring (10 stp.)
2 seminargrupper med 8 timer seminar per gruppe

STV-2062 Organisasjon og ledelse i luftfarten (10 stp.)
1 seminargruppe med 12 timer seminar

STV-3045 Lokalstyret: Verdier, utfordringer og endringer (10 stp.)
1 seminargruppe med 8 timer seminar 

SVF-1051 Samfunnsvitenskapelig metode – Nettbasert (10 stp.)
Retting av arbeidskrav, ca 100 studenter

SOA-1001 Innføring i sosialantropologi (20 stp.)
2 seminargrupper med 14 timer seminar per gruppe

SOS-1001 Individ og samfunn (20 stp.)
3-4 seminargrupper med 32 timer seminar per gruppe

SOS-1002 Sosiologiens klassikere (10 stp.)
3-4 seminargrupper med 6 timer seminar per gruppe

SOS-1009 Ulikhet og rettferdighet: Kjønn, etnisitet og klasse (10 stp.)
3-4 seminargrupper med 6 timer seminar per gruppe

SOS-1015 Internasjonal migrasjon og integrering (10 stp.)
2-3 seminargrupper med 16 timer seminar per gruppe

SPL-2001 Regional analyse med feltkurs (20 stp.)
3 seminarledere som skal delta på feltkurs og veilede i seminar, inntil 30 timer

SPL-3012 Nordic Planning Methods: Arctic Field Course (15 ECTS)
Deltakelse på feltkurs og veilede seminar. Inntil 40 timer.

Send søknad til iss.adm@hsl.uit.no innen 18. mai 2021.

 

Vennlig hilsen                                                           

Kontorsjef - Rita Johansen -  rita.johansen@uit.no

Studiekonsulent Statsvitenskap - Catrine Stenvold Øien -  catrine.stenvold.oien@uit.no

Studiekonsulent Sosialantropologi - Michael Sverdrup Stenberg - michael.s.stenberg@uit.no

Studiekonsulent Sosiologi - Elisabeth Thørring Dalsbø - elisabeth.t.dalsbo@uit.no


Kortnytt fra Institutt for samfunnsvitenskap
Stenvold Øien, Catrine catrine.stenvold.oien@uit.no Førstekonsulent
Vi anbefaler