Ny bok om barnets beste

Hvordan ivaretas hensynet til barnets beste i utlendingssaker?

Fra bokomslaget
Fra bokomslaget Foto: Universitetsforlaget
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Sollid, Sondre sso170@post.uit.no Studentansatt
Publisert: 23.04.21 10:01 Oppdatert: 24.04.21 16:34
Lov og rett Samfunn og demokrati

Både Grunnloven og FNs Barnekonvensjon slår fast at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle avgjørelser som berører barn. Men hvordan ivaretas dette hensynet i utlendingssaker? Dette er et av spørsmålene Mona Martnes, postdoc ved det juridiske fakultet vil besvare i sin nye bok.

Boka «Barnets Beste - Rettighetens innhold i saker om opphold på humanitært grunnlag og utvisning» ble utgitt denne uka på Universitetsforlaget. I boka viser Martnes til at det er en iboende spenning mellom statens innvandringspolitiske interesser på den ene siden og det enkelte barns menneskerettigheter på den andre siden. Denne spenningen lar seg vanskelig løse, og utgjør en risiko for at barns rettigheter og interesser blir oversett. Forlaget skriver på sine nettsider at utgivelsen «gir en grundig fremstilling av sentrale uttalelser fra FNs barnekomité. I tillegg omfattes analyser av praksis fra Høyesterett og EMD.»

Forfatteren Mona Martnes avleverte doktorgrad om barnets beste i 2019. Hun er i dag ansatt som postdoc ved UiT tilknyttet prosjektet Childrens Right to Health og medlem av forskergruppa i barnerett. Martnes er sier selv at hun er glad for at boka nå er utgitt, og håper mange vil finne den nyttig. Boka «Barnets beste» blir å få kjøp på blant annet Akademika, og er åpent tilgjengelig for lesere over hele verden på idunn.no.

Les mer om boka på Universitetsforlagets hjemmesider.


Kortnytt fra Det juridiske fakultet
Sollid, Sondre sso170@post.uit.no Studentansatt
Vi anbefaler