En annerledes bokkafé

Litt publikum i salen etter myndighetenes koronabestemmelser, og nærmere 50 deltakere på Teams.

Antologien om forsoning og reparasjon har denne forsiden
STERK FORSIDE: Dette gatemaleriet av Linda Zina Aslaksen og Anders Sunna pryder både forsiden av denne boka og en hel vegg ved Alta ungdomsskole. Foto: Cappelen Damm Akademisk
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 12.02.21 08:00 Oppdatert: 12.02.21 11:39
Arktis Bærekraft Helse og velferd Lov og rett Urfolk

Slik ble boka med den internasjonale artikkelsamlingen (Henriksen, Hydle og Kramvig, eds.); «Recognition, Reconciliation and restoration» presentert ved UiT i Alta sist uke.

Åpningen sto Rune Sundelin, administrativ leder for UiT i Alta og instituttleder Veronica Haug ved Institutt for barnevern og sosiale studier for.

Boka er viktig

Kajsa Balto sørget for kulturelt innslag før professor Thomas Hylland Eriksen, fra UiO «anmeldte» artikkelsamlingen med et innlegg han kalte for «Kunsten å navigere i et intellektuelt minefelt». Hylland Eriksen slo fast at boka var viktig fordi den byr på et mer presist og nyansert syn på historie.

Dosent Jan Erik Henriksen fra UiT fortalte om hvordan det var å være same og forkjemper for alt fra å få lov å flagge på Samefolkets dag til å bevege seg i det minefeltet hvor man drøfter forskning og politikk. Et område som er aktualisert de siste dagene ved spørsmålene om hvem som skal lede Finnmarkseiendommen. Henriksen hadde også merket seg at ingen fra «First nation» var i front under innsettelsen av den nye amerikanske presidenten Joe Biden, mens latino og fargede var representert.

Den indre justisen

Professor Ida Hydle fra UiT presenterte artikkelen «Restoring Justice and autonomy in Sámi reindeer husbandry», om forskning fra en rekke områder hvor det drives reindrift og hvordan justisen innad i reindrifta og selvstyret arter seg.

Seniorrådgiver i SANKS, Arnt Ove Eikeland presenterte sin artikkel; «Child poverty and persistent low income in Norway - with special attention to the Sámi Indigenous Minority.» Den baserer seg blant annet på undersøkelser om barnefattigdom i Kautokeino kommune. Han snakket om sorteringssamfunnet som stempler folk som sosialklienter, skoletapere og som representanter for lavere sosiale klasser.

Ikke uten gnisninger

Til slutt forklarte professor Britt Kramvig hvordan politikken kan åpne muligheter for forsoning gjennom spenningene som ligger mellom dissensus og konsensus.

– Samhandling mellom urfolk og majoritetsbefolkningen skjer ikke uten gnisninger, sa Kramvig som mente mange vil skrive om historien, i den forstand at historien også omskrives.

Hun snakket også om hvordan man omtaler de hellige samiske stedene.

– Hva vet jeg om dem, og kan jeg omtale dem, spurte hun.

Seminaret ble så oppsummert av viserektor Sveinung Eikeland, som slo fast at det arbeidet som er gjort rundt boka og konferansen Alta 2017 er viktig for UiT. Han understreket bredden i forskningen og slo fast at det ved campus drives særs viktig forskning.


Kortnytt fra Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler