Risikovurdering av flom i Arktis under globale klimaendringer

Klimaendringene er mer drastiske i den arktiske regionen og har endret den hydrologiske syklusen med fordampning, nedbør og snøsmelting. Ekstreme hendelser som flom vil skje oftere og konsekvensene vil bli mer og mer alvorlige. Hvordan vil den arktiske regionen takle alvorlige flommer og tilhørende miljøspørsmål?

Flomstor elv
Flom i Tovdalselva utenfor Kristiansand, oktober 2017 Foto: Lillian Tveit / Mostphotos
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Lu, Jinmei jinmei.lu@uit.no
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Bui, Minh Tuan minh.t.bui@uit.no
Publisert: 06.01.21 11:22 Oppdatert: 06.01.21 11:25
Arktis Bærekraft Klima Teknologi

Ekstreme globale klimaendringer i den arktiske regionen

Arktis er den mest følsomme regionen for globale klimaendringer. Den gjennomsnittlige årstemperaturen har økt med dobbelt så høy hastighet sammenlignet med resten av verden siden 1980. Det forventes at gjennomsnittlig årstemperatur over hele den arktiske regionen vil øke med ca. 3–5 °C over landområdene og opptil 7 °C over havet ved slutten av det 21. århundre, under et moderat utslippsscenario.

Flom i Arktis og dens innvirkning

Grunnet global oppvarming, tap av isdekke og forbedret luftfuktighetstransport mot vest øker luftfuktigheten og nedbøren over de arktiske landområdene. Nedbørsatferden (f.eks. middelverdi, daglige ekstremer og intensitet) i Arktis endres fortsatt i fremtiden på grunn av oppvarmingseffekten. Spesielt har effekten av nedbørsendringer pluss effekten av oppvarmingen i vårsesongen ført til omfattende flom i Arktis, inkludert Norge.

Flom har betydelig innvirkning på mennesker, miljø, infrastruktur og økonomi i de sårbare områdene: (1) mennesker kan bli skadet eller drept av flom eller må evakueres; (2) flomvann er ofte forurenset med kloakk, noe som kan føre til sykdom og påvirke rent drikkevann, vannforekomster (f.eks. elver og innsjøer) og økosystem; (3) strømforsyningsnettet kan få brudd og transportforsyningsnett kan påvirkes ved f.eks. flomskader på broer, jernbaner og veier; (4) bedrifter kan bli tvunget til å legge ned, tjenester som sykehus og skoler kan stenges og boliger og eiendommer kan oversvømmes eller vaskes bort.

Risikovurdering av flom 

Grunnet den betydelige innvirkningen av flomhendelser er det viktig å foreta en risikovurdering for å foreslå en bedre strategi for flomdemping og håndtering. Ved UiT tar et pågående doktorgradsprosjekt sikte på å vurdere flomrisikoen under den globale klimaendringskonteksten og tilhørende miljøspørsmål. Prosjektet vil lage et flomfarekart under forskjellige fremtidige scenarioer for klimaendringer, identifisere de sårbare områdene for flom og estimere potensielle skader på blant annet struktur, miljø, samfunn og økonomi.

Bærekraftig utvikling

Ekstreme hendelser vil bli mer hyppige og alvorlige i den arktiske regionen i fremtiden. Det vil være en stor utfordring for en bærekraftig utvikling i regionen på lang sikt. Det å forutsi flommen nøyaktig og iverksette flomforebyggende tiltak på et tidlig stadium kan redusere konsekvensene av flom betydelig. På denne måten kan vi bidra til en bærekraftig utvikling av regionen. Hvis du ønsker å lære om bærekraftskonseptet og ønsker å delta i forskningsaktivitetene våre vil bachelorstudiet Bærekraftig teknologi ved UiT lære deg mer om annen kunnskap og kompetanse innen bærekraftig teknologi i Arktis.


Kortnytt fra Institutt for teknologi og sikkerhet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Lu, Jinmei jinmei.lu@uit.no
Bui, Minh Tuan minh.t.bui@uit.no
Vi anbefaler