Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning


Fakultetsstyret ved HSL-fak. ledes av styreleder Torunn Klemp. Nestleder er Geir Are Johansen.

Møter etter 1. oktober 2019

Mer om fakultetssyret HSL: Styrings og beslutningsregler,Reglement for HSL-fakultetet, valgregler og tidligere innkallinger og referat møter før mai 2017.

Legg til nye møter

Medlemmer:

Berg, Sigrun Høgetveit
Pötzsch, Holger
Pettersen, Hilde Marie
Wråkberg, Urban
Kvidal-Røvik, Trine
Waage, Trond
Røkenes, Arild
Steingård, Trude
Aambø, Kristian Osnes
Johansen, Gøril
Johnsen, Ragni Vik
Johnsson, Henrik
Unstad, Torstein

Eksterne representanter:
Geir Are Johansen (nestleder)
Hege Isaksen (representant for bachelorstudentene)
Morten Ludvig Antonsen (representant for masterstudentene)
Remi Bremnes Valle (vararepresentant for bachelorstudentene)
Torunn Klemp (styreleder)
Torvid Kvendbø Hegstad (vararepresentant for masterstudentene)