Medlemmer tilstede:

Hallvard Tjelmeland
Kjell Arne Røvik
Torjer Andreas Olsen
Trude Steingård
Sigurd Langseth
Åsne Øysteinsdotter Høgetveit
Ingvind Sælid Gilhus (styreleder)
Parcival Kjæret (representant for bachelorstudentene)
Anders Lind (representant for masterstudentene)