Møte i Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

14. sep. 2017 kl. 09:00–00:00

Sted: Fakultetsstyret for HSL rom A-2021 svhum-bygget


Innkallinger og referater:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling: HSL innkalling møte i fakultetsstyret FS 14.09.2017
Referat / Møteprotokoll: HSL_Referat fra møte i fakultetsstyret 14.09.2017

Ansvarlig for siden: Frode G. Larsen
Sist endret: 02.10.2017