Møte i Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

8. jun. 2017 kl. 09:00–11:00

Sted: HSL fakultetsstyret


Innkallinger og referater:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling: HSL_innkalling_fakultetsstyret_08062017
Referat / Møteprotokoll: HSL_Referat fra Fakultetsstyrets møte 8.6.2017

Ansvarlig for siden: Frode G. Larsen
Sist endret: 11.09.2017

Medlemmer tilstede:

Ingvind Sælid Gilhus
Kjell Arne Røvik
Laura A Janda
Trude Steingård
Sigurd Langseth
Christine Sagemoen

Andre tilstede:

Sonni Olsen dekan
Cathrine Theodorsen prodekan
Marie-Theres Federhofer prodekan
Frode G. Larsen fung. fakultetsdirektør
Olav Skare seksjonsleder
Mayvi B. Johansen seniorrådgiver (sak FS 19/2017)