Møte i Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

15. mai. 2017 kl. 11:00–13:30

Sted: A2021, SVHUM-bygget


Innkallinger og referater:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling: HSL_Innkalling - Fakultetsstyret - 15. mai 2017
Referat / Møteprotokoll: HSL_Referat fra fakultetsstyrets møte 15. mai 2017 (offentlig versjon)

Andre dokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Saksdokument: HSL_Sak FS 11-2017 Referat og meldinger
Saksdokument: HSL_Sak FS 12-2017 med vedlegg
Saksdokument: HSL_Sak FS 13-2017 med vedlegg
Saksdokument: HSL_Sak FS 15-2017 med vedlegg
Saksdokument: HSL_Sak FS 16-2017 med vedlegg
Saksdokument: HSL_Sak FS 17-2017 med vedlegg

Ansvarlig for siden: Frode G. Larsen
Sist endret: 11.09.2017

Medlemmer tilstede:

Ingvind Sælid Gilhus
Bente Larssen
Hallvard Tjelmeland
Kjell Arne Røvik
Anniken Førde
Trude Steingård
Bjørg Hunstad
Nicolai Fredrik Weinstock

Andre tilstede:

Sonni Olsen dekan
Cathrine Theodorsen prodekan
Turid Moldenæs prodekan
Frode G. Larsen fung. fakultetsdirektør