Historikk

I tillegg til å belønne fremragende arktisk forskning ønsker UiT, NNVA og TFS gjennom prisen å markere det betydelige bidraget Trond Mohn har ytt til forskning og forskningsfremmende tiltak ved UiT. 

Foto: Herta Lampert / Tromsø Museum – Universitetsmuseet

Prisen henter sitt navn fra Henrik Mohn, som i tillegg til å regnes som grunnleggeren av norsk meteorologi, sørget for å utstyre en rekke polarekspedisjoner (blant dem Nansens Fram-ferd) med meteorologisk utstyr. Henrik Mohn var dessuten den første direktøren ved Meteorologisk institutt, og han var grandonkel til Trond Mohns far.

Både familietilknytningen, og det forhold at Henrik Mohn var en pionér innen fagfelt som er helt sentrale i vår forståelse av prosesser i Arktis, gjør at NNVA, TFS og UiT ser det som naturlig å gi en internasjonal pris for fremragende forskning relatert til Arktis navnet Mohnprisen. 
Ansvarlig for siden: Tommy Hansen
Sist endret: 22.06.2017

  • Mohnprisen
  • c/o UiT Norges arktiske universitet
  • Pb. 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø
  • info@mohnprisen.no