Styringskomité og vitenskapelig komité

Beslutning om hvem som skal tildeles Mohnprisen fattes av en styringskomité bestående av to representanter fra Academia Borealis Nord-Norges vitenskapsakademi (oppnevnt av akademiets styre), én representant fra Tromsø forskningsstifelse (oppnevnt av stiftelsens styre), og tre representanter fra UiT Norges arktiske universitet (oppnevnt av universitetsstyret). 

Styringskomiteen fatter sitt vedtak med utgangspunkt i en anbefaling fra en vitenskapelig komité som oppnevnes av styringskomiteen.

Den vitenskapelige komiteen har fem medlemmer – samtlige internasjonalt ledende forskere som til sammen har en bred faglig bakgrunn innen arktiske fag. I tillegg til å evaluere innkomne nominasjoner, kan den vitenskapelige komiteen selv nominere kandidater, og den kan – etter behov – konsultere eksperter innen aktuelle fagområder. 

Fra venstre: Oran Young, Anders Elverhøi, Jody Deming, Igor Krupnik, Gail Fondahl Foto: Geir GotaasAnsvarlig for siden: Tommy Hansen
Sist endret: 14.11.2017

 


  • Mohnprisen
  • c/o UiT Norges arktiske universitet
  • Pb. 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø
  • info@mohnprisen.no