Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Mål for programmet

Programmet setter standard for godt lederskap ved UiT, og støtter opp om kvalitet i kjernevirksomheten (forsknings- og utdannings-virksomheten). Dette gjør vi gjennom å:

  • ivareta særegenheten ved å være leder i akademia og ved UiT (utfordringer og utviklingsområder)
  • løfte frem og videreutvikle ledelse og organisasjonskulturen ved UiT
  • gi den enkelte leder trygghet til å forvalte lederrollen på en god og hensiktsmessig måte
  • gi fornyet og økt selvinnsikt, kompetanse og forståelse for egen lederrolle og hvordan den enkelte kan bidra til strategisk måloppnåelse
  •  gi kjennskap til ledernes tilgjengelige virkemidler og handlingsrom
  • løfte inn dagsaktuelle case koblet opp mot strategiske mål og kvalitet i forskning- og utdanningsvirksomheten
  • fremme nettverksbygging horisontalt og vertikalt i organisasjonen


Ansvarlig for siden: Tommy Hansen
Sist oppdatert: 03.11.2017 13:24