Illustrasjonsbilde av koronavirus


Tilbake til Koronasiden

06.07.21: Høstens undervisning ved UiT


I tråd med gjenåpningsplanen og anbefalingene for trinn 4 som foreligger fra Kunnskapsdepartementet, skal institusjonene planlegge for mest mulig fysisk tilstedeværelse og undervisning på campus fra semesterstart høsten 2021. Når institusjonene ikke lengre er nødt til å bruke digital undervisning av smittevernhensyn, kan de igjen bruke fysiske og digitale undervisningsformer der de er best egnet.

Fra departementet forventes det også at det planlegges for undervisning uten avstandskrav fra semesterstart. Sistnevnte innebærer at sperrebånd og merkinger knyttet til avstandsregler skal fjernes fra undervisningslokalene. I fellesarealer som kantiner og bibliotek vil imidlertid 1-metersregelen fortsatt gjelde.

Ved UiT vil gjeldende timeplan for høsten 2021 ligge til grunn, noe som innebærer at planlagt digital undervisning kan gjennomføres. Samtidig vil det være mulig å følge undervisningen fra oppsatt undervisningsrom (hybrid undervisning) så langt mulig ut fra plasshensyn.

UiT vil følge de nasjonale anbefalinger som foreligger vedrørende korona-situasjonen, men vi må samtidig ha beredskap for at regler og anbefalinger kan endre seg. Våre vertskommuner kan komme med lokale føringer som kan medføre endringer i den planlagte undervisningen ut fra smittesituasjon og vaksinetilgang, slik at vi kan måtte gå over til digital undervisning igjen.