Illustrasjonsbilde av koronavirus


Tilbake til Koronasiden

04.06.2021: Smittesituasjonen i Tromsø og avvikling av eksamen


UiT er kjent med at flere av våre studenter er rammet av det pågående smitteutbruddet i Tromsø. Alle planlagte eksamener går som planlagt. Studenter som skal ha eksamen i den nærmeste perioden og er rammet av smitteutbruddet bes kontakte sitt studieprogram dersom de ikke kan gjennomføre eksamen som planlagt. For mer informasjon se forskrift om studier og eksamen i forbindelse med korona.