Illustrasjonsbilde av koronavirus


Tilbake til Koronasiden

14.04.2021: Lettelser i koronatiltak


Regjeringen vedtok tirsdag 13. april lettelser i de nasjonale koronatiltakene, og disse gjelder fra fredag 16. april 2021. Vi er glade for at vi nå kan gjøre noen lettelser og gjøre campusene våre mer tilgjengelige for våre studenter og ansatte.

De nye nasjonale reglene får følgende konsekvenser for UiT:

 • Avstandsregelen endres fra to til en meter ved våre campus
  Bruk av munnbind gjelder på alle steder der det ikke er mulig å holde en meters avstand.

 • Undervisning og praksis
  Det åpnes for fysisk undervisning i mindre grupper. Studenter får melding fra sitt studieprogram om når fysisk undervisning starter. Praksis gjennomføres i tråd med gjeldende regler og råd om smittevern.

 • Arbeid hjemmefra og tilstedeværelse på arbeidsplassen
  Ansatte skal fortsatt arbeide hjemmefra hvis det er praktisk mulig. Leder og medarbeider skal gjøre konkrete vurderinger av om arbeidsoppgaver kan utføres hjemmefra, og om arbeidssituasjonen ved hjemmearbeid er tilfredsstillende.

 • Møter og arrangement
  Hovedregelen er fortsatt at møter og arrangementer skal være digitale. Nærmeste leder kan avgjøre at arrangement/møter kan gjennomføres fysisk innenfor gjeldende smittevernregler. Innendørs arrangement kan ha inntil 10 deltakere. Ved faste, merkede plasser er det mulig å ha 100 deltakere. Det er anledning til å ha møter og arrangementer med deltakere fra flere kommuner, men ikke med deltakere som kommer fra kommuner med høyere smittetall (tiltaksnivå A–C).

 • Lab, felt og tokt
  Pågående og planlagte aktiviteter og ferdighetstrening på lab, i feltarbeid og på tokt, gjennomføres som planlagt under forutsetning av at gjeldende smittevernregler kan overholdes. Nærmere informasjon fås ved henvendelse til ditt studieprogram eller nærmeste leder.

 • Reiser
  De nye retningslinjene medfører ingen endring av eksisterende regelverk og praksis ved UiT.

 • Tilgang til campus
  Våre campus, bibliotek og leseplasser er tilgjengelig for studenter og ansatte. Ved opphold på campus skal gjeldende smittevernregler overholdes.

 • Samskipnadens serveringssteder
  Informasjon om hvilke kafeer som er åpne finnes på samskipnaden.no

 • Museum
  Våre museer holder åpent. Nye smittevernregler innføres fra og med 16. april.

 

UiT anbefaler alle studenter og ansatte å ta i bruk appen for smittesporing som er utviklet av FHI. 
Følg med på denne siden for oppdatert informasjon.