Illustrasjonsbilde av koronavirus


Tilbake til Koronasiden

24.03.2021: Setter i verk nye tiltak fra 25. mars


Regjeringen har tirsdag 23. mars iverksatt nye nasjonale tiltak. De nye tiltakene trer i kraft fra midnatt, natt til torsdag 25. mars og inntil videre. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering innen 12. april.


Tiltakene har følgende konsekvenser for UiT:

 • Ny avstandsregel og bruk av munnbind
  Avstandsregelen ved våre campus endres fra en til to meter. Bruk av munnbind gjelder på alle steder der det ikke er mulig å holde 2 meters avstand.

 • Undervisning og praksis
  Det innføres digital undervisning i perioden fra og med 25. mars og inntil videre.

  Det gjøres unntak for de av våre studenter som er avhengig av tilgang til campus for gjennomføring av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digital, og der det er nødvendig med fysisk oppmøte for å opprettholde progresjon i studiet.

  Beslutningen om digital undervisning påvirker i utgangspunktet ikke avtalt praksis i samme tidsrom. Praksis kan gjennomføres i tråd med gjeldende regler og råd om smittevern. UiT vil avklare hva som er mulig å gjennomføre med den enkelte kommune og praksisstedet.

  Studenter som er i målgruppen bes kontakte sitt studieprogram for nærmere avklaring.

 • Arbeid hjemmefra og tilstedeværelse på arbeidsplassen
  Ansatte skal arbeide hjemmefra såfremt det er praktisk mulig. Det skal være dialog mellom leder og medarbeider om hvordan dette kan gjennomføres. Nærmeste leder skal avtale med den enkelte hvilken tilstedeværelse på arbeidsplassen som er nødvendig.

 • Møter og arrangement
  Alle planlagte fysiske arrangementer i regi av UiT skal avlyses eller utsettes. Hvis det ikke er mulig, tillates inntil 20 personer på innendørs arrangementer med faste, tilviste sitteplasser. Dette gjelder også der det blir benyttet profesjonell arrangør.

  Disputaser gjennomføres innenfor gjeldende smittevernregler. 
 • Lab, felt og tokt
  UiT vil søke å opprettholde pågående og planlagt aktivitet og ferdighetstrening på lab, i feltarbeid og på tokt, forutsatt at gjeldende smittevernregler kan overholdes. Nærmere informasjon fås ved henvendelse til ditt studieprogram eller nærmeste leder.

 • Reiser
  De nye restriksjonene medfører ingen endring av eksisterende regelverk og praksis. Alle unødvendige arbeidsreiser skal utsettes eller avlyses. Arbeidsgiver avgjør om reisen er nødvendig eller ikke.

  Regjeringen har besluttet at studenter som ikke har familie der de studerer, kan reise for å besøke familien i påska.


 • Tilgang til campus
  Studenter og ansatte vil ha tilgang til campus for å kunne benytte bibliotek og leseplasser, og for å gjennomføre arbeid og aktiviteter som er tillatt. Ved opphold på campus skal smittevernregler overholdes.

 • Samskipnadens serveringssteder
  Samskipnaden vil som følge av de nasjonale restriksjonene redusere sitt tilbud. Mer informasjon om hvilke kafeer som er åpne finnes på samskipnaden.no

 • Våre museer
  Våre museum holder åpent. Nye smittevernregler innføres fra og med 25. mars.

Følg med på uit.no/korona for oppdatert informasjon.