Illustrasjonsbilde av koronavirus


Tilbake til Koronasiden

17.03.2021: Lokale smitteverntiltak ved UiT i Tromsø oppheves. Nye anbefalinger gjelder fra 20. mars


Tromsø kommune har besluttet å ikke forlenge lokal forskrift for begrensning av covid-19 smitte. Dagens forskrift gjelder frem til midnatt 19. mars.

Som følge av høyt smittetrykk i andre deler av landet har kommunen følgende anbefalinger til innbyggere og tilreisende, gjeldende fra 20. mars og framover:

 1. Det anbefales bruk av munnbind når avstand ikke kan overholdes på kollektivtransport, i butikker og andre steder der folk samles.
   
 2. Personer som kommer til Tromsø fra kommuner med høyere smittetall anbefales å teste seg på dag 5 etter ankomst. Eventuelt tidligere ved korte opphold. 

 3. De første 10 dagene etter ankomst til Tromsø anbefales det å: 
  - Begrense sosiale aktiviteter 
  - Holde minst to meters avstand til personer i risikogruppene 
  - Unngå å dra på treningssenter eller delta i innendørs trening sammen med andre 

For en fullstendig oversikt over gjeldende smittevernregler ved UiT se uit.no/korona