Illustrasjonsbilde av koronavirus


Tilbake til Koronasiden

25.02.2021: Planlegging av undervisning og mottak av studenter ved UiT i høstsemesteret 2021


Smittesituasjonen for covid-19 har endret seg lite siden høsten 2020 og myndighetenes smittevern-anbefalinger er stort sett de samme som de var da vårens undervisning ble planlagt. Vi regner ikke med å se stor endring i smittesituasjonen før befolkningen er gjennomvaksinert. Det vil ta tid, og planen for undervisningen for høstsemesteret 2021 må bygge på dette faktum.

Dersom det skulle bli mulighet for å åpne for mer tilstedeværelse på campusene våre i løpet av semesteret på bakgrunn av en bedring i smittesituasjonen, vil dette kunne organiseres der det er tilgjengelige rom.

På bakgrunn av rådene som er kommet i denne prosessen, har universitetsledelsen besluttet at høstsemesteret skal planlegges ut fra to scenarier, enten hybrid semester eller digitalt semester. Les mer her.