Illustrasjonsbilde av koronavirus


Tilbake til Koronasiden

27.01.2021: Fortsatt hjemmekontor og gradvis åpning for fysisk undervisning


UiT åpner gradvis for fysisk undervisning ved våre studiesteder. Store deler av undervisningen vil fortsatt være digital. Dagens ordning med bruk av hjemmekontor for ansatte videreføres. 

Flere studentgrupper vil få tilbud om fysisk undervisning minst én gang i uken fra og med 1. februar. Undervisningen vil foregå i mindre grupper og i tråd med gjeldende smittevernregler. Beslutningen er i samsvar med regjeringens anbefalinger og råd fra lokale smittevernmyndigheter. Ordningen vil bli innført gradvis, og studenter vil få beskjed fra sitt studieprogram om tidspunkt for oppmøte. 

Vi anbefaler at studenter og ansatte som har oppholdt seg i områder med høyere smittenivå de ti siste dagene tester seg i henhold til oppholdskommunens råd for testing, etter ankomst til campus. Vi anbefaler også å redusere kontakten med andre de ti første dagene. 

Vi oppfordrer alle til å være ekstra oppmerksom på symptomer på covid-19. Er du usikker på om du bør teste deg kan du ha nytte av tjenesten «Koronasjekk» fra Helsenorge. Her finner du informasjon fra kommunehelsetjenesten ved UiT sine studiesteder.  

Våre studiesteder betraktes per nå som «kommuner med lav smitte». Av erfaring vet vi at smittenivået kan endres raskt både lokalt og nasjonalt, og de etablerte tiltakene vil derfor gjelde inntil videre. Følg med på hjemmesiden til din kommune for lokale råd, anbefalinger og kontaktinfo for testing. For mer informasjon om tiltak ved UiT, se uit.no/korona. 

Er du student og har spørsmål, kontakt ditt studieprogram. Ansatte bes ta kontakt med nærmeste leder.  

Med vennlig hilsen 
Anne Husebekk, rektor 
Jørgen Fossland, universitetsdirektør