Illustrasjonsbilde av koronavirus


Tilbake til Koronasiden

21.01.2021: UiT i Harstad – følger sentrale tiltak fra 25. januar


Harstad kommune melder at de har fått kontroll over det lokale smitteutbruddet og at de derfor fra mandag 25. januar går tilbake til å følge de nasjonale smittevernstiltakene.

For UiT i Harstad innebærer det at vi går tilbake til å følge de tiltakene som er satt i verk av UiT sentralt.

Hovedregelen er fortsatt hjemmekontor og gradvis åpning for fysisk undervisning. 

For utvalgte studentgrupper vil det bli gitt mulighet for fysisk undervisning i denne perioden. Studentene dette gjelder vil få melding om dette fra sitt studieprogram. Beskjed om oppstart av fysisk undervisning vil bli gitt med rimelig varsel i forkant.

UiT oppfordrer til bruk av hjemmekontor, og ber om at alle ansatte avklarer med sin nærmeste leder om arbeidsoppgaver helt eller delvis kan utføres hjemmefra i denne perioden.

Begge parter skal legge vekt på å få til fleksible ordninger, og slik at vi ved UiT samlet sett oppnår betydelig redusert tilstedeværelse på arbeidsplassen, og redusert press på kollektivtransport.