Illustrasjonsbilde av koronavirus


Tilbake til Koronasiden

15.01.2021: Digital undervisning og bruk av hjemmekontor videreføres frem til 31. januar


Som følge av den uavklarte situasjonen nasjonalt forlenges bestemmelsene om digital undervisning og bruk av hjemmekontor som ble innført ved UiT den 4. januar frem til og med 31. januar 2021.   

For utvalgte studentgrupper vil det bli gitt mulighet for fysisk undervisning i denne perioden. Studentene dette gjelder vil få melding om dette fra sitt studieprogram. Beskjed om oppstart av fysisk undervisning vil bli gitt med rimelig varsel i forkant. 

Selv om det meste av undervisningen er digital ut januar, er universitetet åpent for både studenter og ansatte. Alle som oppholder seg ved en av våre campuser, skal overholde gjeldende smittevernregler ved UiT samt reglene i den aktuelle kommunen. 

Avtalt praksis vil ikke bli berørt av vedtaket, og studenter som skal ut i praksis i perioden frem til og med 31. januar skal følge praksisstedets regelverk for smittevern. 

Vi ønsker oss alle mer forutsigbarhet og avgjørelser som gjelder for lengre perioder av gangen. Det er dessverre ikke mulig slik situasjonen er i dag. UiT følger nasjonale og lokale råd og retningslinjer for drift og smittevern og disse kan endres på kort varsel.  

Universitetsledelsen vil igjen benytte anledningen til å takke studenter og ansatte for stor tålmodighet og ekstraordinær innsats i en krevende tid.

Med vennlig hilsen
Anne Husebekk, rektor
Jørgen Fossland, universitetsdirektør