Illustrasjonsbilde av koronavirus


Tilbake til Koronasiden

03.01.2021: Informasjon til studenter og ansatte ved UiT vedrørende semesterstart


Regjeringen har med utgangspunkt i økende smittetall i Norge besluttet at all undervisning, unntatt praksis, skal gjennomføres digitalt frem til og med 19. januar 2021.  

(Tiltakene gjaldt først frem til 18. januar, men ble forlenget til og med den 19. januar 2021.)

Studenter vil få nærmere beskjed fra sitt studieprogram dersom beslutningen medfører endinger i planlagt undervisning. 

Avtalt praksis vil ikke bli berørt av vedtaket, og studenter som skal ut i praksis i perioden frem til og med 19. januar skal følge praksisstedets regelverk for smittevern.    

Selv om undervisningen er digital de to første ukene av semesteret, er universitetet åpent for både studenter og ansatte. Alle som oppholder seg ved en av våre campuser, skal overholde gjeldende smittevernregler ved UiT samt reglene i den aktuelle kommunen. 

Alle fysiske arrangement på campus vil i perioden frem til og med 19. januar bli utsatt eller gjennomført digitalt.  

For perioden 4.–19. januar 2021 har Regjeringen oppfordret til bruk av hjemmekontor for alle som har mulighet for dette. UiT vil følge opp denne anbefalingen, og ber om at alle ansatte avklarer med sin nærmeste leder om arbeidsoppgaver helt eller delvis kan utføres hjemmefra i denne perioden. Begge parter skal legge vekt på å få til fleksible ordninger, og slik at vi ved UiT samlet sett oppnår betydelig redusert tilstedeværelse på arbeidsplassen, og redusert press på kollektivtransport.

Studenter og ansatte som har vært på reise i områder der det er høyere smittenivå oppfordres til å teste seg så snart som mulig etter hjemkomst. Sjekk FHIs nettside, som oppdateres daglig, over kommuner med høyt smittenivå. Her finner du oversikten .

Vi håper at de nasjonale og lokale tiltakene som iverksettes er tilstrekkelige for å bremse smitteutviklingen, og at vi kan ønske velkommen til alle planlagte aktiviteter – så vel digitale som fysiske – fra og med 20. januar.