Illustrasjonsbilde av koronavirus


Tilbake til Koronasiden

05.11.2020: UiT reduserer reiseaktiviteten og innfører økt bruk av hjemmekontor


Regjeringen og flere av våre vertskommuner har i dag kommet med en rekke anbefalinger og påbud knyttet til økende smitte av covid-19. 

UiT vil derfor fra og med fredag 6. november innføre følgende tiltak:

  • Ansatte med arbeidsoppgaver som kan utføres hjemmefra, oppfordres til økt bruk av hjemmekontor. Ledere skal påse at en økt andel av de ansatte jobber hjemmefra. 
  • Arbeidsmøter o.l. skal som hovedregel avholdes digitalt.
  • Arbeidsreiser som ikke ansees som strengt nødvendige, avlyses. 
  • Studenter og ansatte anbefales å unngå bruk av kollektivtrafikk. 

Undervisningstilbudet for studenter på UiT vil fortsatt være en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og fysiske samlinger i mindre grupper innenfor rammen av gjeldende smittevernregler. Studentene får nærmere beskjed fra sitt studieprogram. 

Universitetsbibliotek ved våre campuser holder åpent som normalt.

Der det er praktisk mulig og faglig forsvarlig vil planlagte skoleeksamener bli omgjort til hjemmeeksamener. Disputaser fortsetter inntil videre som planlagt.  

NY: De særskilte tiltakene ved Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø avvikles og skolen følger de generelle retningslinjene som gjelder for campus Tromsø.

UiT vil redusere antallet fysiske faglige arrangement. Alle arrangement skal risikovurderes.

Arrangement av ikke-faglig karakter skal avlyses, med mindre de er i regi av en profesjonell arrangør. 

Vurdering om behov for iverksetting av nye tiltak knyttet til smitteutbrudd gjøres fortløpende. 

– Smitteutviklingen er urovekkende, og vi står i en svært krevende situasjon. For å unngå en nedstengning av våre campus er det viktig og helt nødvendig at alle ansatte og studenter overholder alle sentrale og lokale smittevernregler, sier universitetsdirektør Jørgen Fossland. 

– Statsministeren ønsker at vi skal holde oss hjemme og redusere vår sosiale kontakt. Samtidig er det viktigere enn noensinne at vi opprettholder kontakten med kolleger, medstudenter, venner og familie så lenge vi følger gjeldende smittevernregler. For eksempel gjennom aktiv bruk av telefon og andre digitale løsninger, sier Fossland. 

 
For spørsmål, ta kontakt med:
Universitetsdirektør Jørgen Fossland, tlf. 951 50 414 og e-post jorgen.fossland@uit.no
Rektor Anne Husebekk, tlf. 481 41 286 og e-post anne.husebekk@uit.no