Illustrasjonsbilde av koronavirus


Tilbake til Koronasiden

03.11.2020: UiT oppfordrer til økt bruk av hjemmekontor ved campus Tromsø


Tromsø kommune har i dag innført lokale smitteverntiltak og anbefalinger som et ledd i forebygging av covid-19. UiT vil som følge av dette oppfordre til økt bruk av hjemmekontor for de av våre ansatte i Tromsø som har en jobb der arbeidsoppgavene kan gjøres hjemmefra. Bruk av hjemmekontor skal avtales med nærmeste leder.

Oppfordringen om økt bruk av hjemmekontor vil på nåværende tidspunkt ikke få konsekvenser for undervisningstilbudet til våre studenter. Undervisningen er, og vil fortsatt være, en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige samlinger i mindre grupper på campus. Universitetsbiblioteket vil holde åpent som normalt.

Der det er praktisk mulig og faglig forsvarlig vil planlagte skoleeksamener ved alle campuser bli omgjort til hjemmeeksamener. Studentene vil få nærmere beskjed om eksamensform fra sitt studieprogram. Disputaser fortsetter inntil videre som planlagt og kandidater bes kontakte sitt fakultet for nærmere informasjon.

Tromsø kommune anbefaler også bruk av munnbind på offentlig transport der det ikke er mulig å overholde én meters avstand til andre.

– Det er en økende smitte i befolkningen og utviklingen de kommende dagene og ukene vil vise om det er nødvendig å iverksette ytterligere tiltak. Det er derfor svært viktig at alle studenter og ansatte overholder gjeldende smittevernregler for å begrense smitten, sier universitetsdirektør Jørgen Fossland.

UiT vil i dialog med Tromsø kommune vurdere eventuelle nye tiltak knyttet til gjennomføring av undervisning. UiT har tett dialog også med våre øvrige vertskommuner knyttet til covid-19. Per i dag har også Harstad kommune lokale smitteverntiltak som påvirker vår virksomhet. Universitetsdirektøren ber alle ansatte og studenter om å holde seg orientert om gjeldende nasjonale og lokale tiltak og overholde disse.

For spørsmål, ta kontakt med:
Universitetsdirektør Jørgen Fossland, tlf. 951 50 414 og e-post jorgen.fossland@uit.no
Rektor Anne Husebekk, tlf. 481 41 286 og e-post anne.husebekk@uit.no