Illustrasjonsbilde av koronavirus


Tilbake til Koronasiden

01.11.2020: Tiltakene ved Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø forlenges til og med 4. november


UiT har i dag, 1. november, besluttet at tiltak om at ansatte og studenter skal arbeide og studere hjemmefra videreføres til og med onsdag 4. november. Undervisningen er i samme periode digital.

Fredag 30. oktober ble det bekreftet enda et tilfelle av covid-19 hos en student ved Handelshøgskolen i Tromsø.

– Det siste smittetilfellet kan knyttes til en kjent smitteklynge ved Handelshøgskolen, og det er ingen grunn til å anta at vi har et smitteutbrudd på campus. For å være føre var forlenger Handelshøgskolen i Tromsø likevel sine smitteforebyggende tiltak fram til og med onsdag 4. november, sier universitetsdirektør Jørgen Fossland.

Det betyr at:

  •  all undervisning ved Handelshøgskolen i Tromsø er digital fram til og med førstkommende onsdag
  •  studenter og ansatte ved Handelshøgskolen oppfordres til å studere og arbeide hjemmefra og ikke komme til campus i Tromsø. Merk at dette gjelder alle lokaler ved UiT sin campus i Tromsø, også universitetsbiblioteket

Berørte studenter og ansatte vil holdes orientert om eventuelle konsekvenser for undervisning og tilgang til fasiliteter på campus fra Handelshøgskolen.

Etter samråd med smittevernmyndighetene vil undervisning og annen aktivitet ved UiT i Tromsø fortsette som planlagt.

Tiltakene vil ikke påvirke undervisning og drift ved Handelshøgskolens virksomhet i Harstad, Narvik og Alta.

Situasjonen følges nøye og universitetsdirektøren ber alle om å være særlig oppmerksom og kontakte koronasenteret for testing dersom de har symptomer.

Kontakt
For spørsmål, ta kontakt med universitetsdirektør Jørgen Fossland, tlf. 951 50 414 og e-post jorgen.fossland@uit.no.