Illustrasjonsbilde av koronavirus


Tilbake til Koronasiden

28.10.2020: En student ved Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø bekreftet smittet


UiT har i dag, 28. oktober, bistått smittesporingsteamet i Tromsø kommune etter at ytterligere en student ved Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø har fått påvist covid-19.

Studenten som er smittet har deltatt i undervisning ved Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø og smittesporingsarbeidet er i gang.   

Berørte lokaler vil bli vasket ned før de igjen tas i bruk.  

–  Som følge av at det er nå to studenter ved Handelshøgskolen i Tromsø som er smittet og at smittesporingsarbeidet pågår, iverksetter vi for sikkerhets skyld noen midlertidige tiltak med varighet ut denne uken, sier universitetsdirektør Jørgen Fossland. 

Følgende tiltak iverksettes ved Handelshøgskolen i Tromsø:     

  • Undervisning vil være digital fra og med 29. oktober. 
  • Studenter og ansatte oppfordres til å studere og arbeide hjemmefra og ikke komme til campus.  

Beslutningene gjelder i første omgang til og med søndag 1. november. 

Berørte studenter og ansatte vil få nærmere informasjon fra Handelshøgskolen. 

Etter samråd med smittevernmyndighetene vil undervisning og annen aktivitet ved UiT i Tromsø fortsette som planlagt. 

Situasjonen følges nøye og universitetsdirektøren ber alle om å være særlig oppmerksom og kontakte koronasenteret for testing dersom de har symptomer.  

De iverksatte tiltak vil ikke påvirke undervisning og drift ved Handelshøgskolens virksomhet i Harstad, Narvik og Alta. 

Kontakt 
For spørsmål, ta kontakt med universitetsdirektør Jørgen Fossland, tlf. 951 50 414 og e-post jorgen.fossland@uit.no.