Illustrasjonsbilde av koronavirus


Tilbake til Koronasiden

26.10.2020: En student ved Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø bekreftet smittet


UiT bistår smittesporingsteamene i Tromsø og Harstad kommune etter at en student ved Handelshøgskolen i Tromsø har fått påvist covid-19.

UiT fikk meldingen på kvelden 26. oktober og bistår kommunens smittesporingsteam i arbeidet med å kartlegge nærkontakter.

Studenten som er smittet har deltatt i undervisning ved Handelshøgskolen i Tromsø, og 11 medstudenter vil bli kontaktet av smittesporingsteamet i Tromsø kommune.

Undervisningsrommet de har benyttet vil bli vasket ned før det igjen tas i bruk.

Seminarundervisning for enkelte studentgrupper ved Handelshøgskolen vil bli avlyst, og de studentene det gjelder vil få informasjon om dette fra sine respektive studieprogram.

Etter samråd med smittevernmyndighetene vil undervisningen og annen aktivitet ved UiT fortsette som planlagt.

– Smittetallene øker flere steder i landet og UiT er klar til å iverksette nødvendige tiltak dersom situasjonen krever det, sier universitetsdirektør Jørgen Fossland.

For spørsmål, ta kontakt med universitetsdirektør Jørgen Fossland, tlf. 951 50 414 og e-post jorgen.fossland@uit.no