Illustrasjonsbilde av koronavirus


Tilbake til Koronasiden

24.10.2020: En lærerstudent ved UiT i Tromsø bekreftet smittet


Tromsø kommune meldte fredag 23. oktober om tre nye smittetilfeller av covid-19. En av disse er lærerstudent ved UiT. 

Studenten som er smittet er i isolasjon. De 17 medstudentene som de siste dagene har hatt undervisning sammen med den smittede personen vil bli kontaktet av kommunens smittesporingsteam. Undervisningslokalet de har benyttet er avstengt og vil bli vasket ned før det igjen tas i bruk.  

Etter samråd med smittevernmyndighetene vil undervisningen og annen aktivitet ved UiT fortsette som planlagt.  

– Smittetallene øker flere steder i landet og UiT har økt beredskap for at dette også kan ramme vår virksomhet. Vi har oppfordret våre studenter og ansatte til å være særlig oppmerksom på smittesituasjonen og er klar til å iverksette nye tiltak dersom situasjonen krever det, sier universitetsdirektør Jørgen Fossland. 

For spørsmål, ta kontakt med universitetsdirektør Jørgen Fossland, tlf. 951 50 414 og e-post jorgen.fossland@uit.no