Illustrasjonsbilde av koronavirus


Tilbake til Koronasiden

08.10.2020: En jusstudent ved UiT i Tromsø bekreftet smittet


En student på førsteårskullet ved jusstudiet ved UiT har fått påvist covid-19.

UiT har bistått smittesporingsteamet i Tromsø kommune med å identifisere personer som studenten har vært i nærkontakt med på UiT. Smittesporingsteamet følger opp disse utover kvelden. 

– UiT er i dialog med smittevernmyndighetene i kommunen og har fulgt de pålegg og råd som de har kommet med, sier universitetsdirektør Jørgen Fossland.

Studenten som er smittet er i isolasjon. De tolv medstudentene som de siste dagene har hatt gruppeundervisning sammen med den smittede personen vil bli kontaktet av smittesporingsteamet. Undervisningslokalet som de 13 studentene har benyttet er stengt og vil bli vasket ned før det igjen tas i bruk.

Av praktiske hensyn legges deler av undervisningen om for noen studenter ved første avdeling ved Det juridiske fakultet. Studentene dette gjelder vil bli kontaktet av sitt fakultet. Undervisningen som legges om gjelder for fredag 9. oktober.

Etter samråd med smittevernmyndighetene fortsetter all annen undervisning og annen aktivitet ved UiT som planlagt.

– Vi minner samtidig om smittevernreglene som UiT har og som er basert på anbefalingene fra Folkehelseinstituttet, sier Fossland.  

For spørsmål, ta kontakt med universitetsdirektør Jørgen Fossland: 95150414, e-post: jorgen.fossland@uit.no