The Commission to Investigate the Norwegianisation Policy and Injustice against the Sámi and Kvens/Norwegian Finns is chaired by Dagfinn Høybråten and includes 11 other experts, all of whom have been appointed by the Storting (Norwegian Parliament).

The purpose of this investigation is to lay the groundwork for the recognition of the experiences of the Sámi and Kvens/Norwegian Finns during enforcement of this policy by the Norwegian authorities, and what consequences these experiences have had for them collectively and individually.

The mandate describes three tasks for the Commission:

  1. Perform a historical survey to map the Norwegian authorities’ policy and activities towards the Sámi and Kvens/Norwegian Finns locally, regionally and nationally.
  2. Carry out an investigation of the effects of the Norwegianisation policy. The Commission is to consider how the Norwegianisation policy has affected the majority population’s attitudes to the Sámi and Kvens/Norwegian Finns, and will investigate the consequences of Norwegianisation up until the present day.
  3. Propose measures to contribute to further reconciliation.

The Commission shall complete its work by 1 june 2023 and deliver its report to the Presidium of the Storting.

The Secretariat for The Truth and Reconciliation Commission has been established at UiT The Arctic University of Norway.

Møte med sametingspresidenten

Hvor: Stortinget, Oslo

Kommisjonsmøte

Hvor: Oslo

All events

Latest news


Sannhets- og forsoningskommisjonens høringsmøte

Innspill Sannhets- og forsoningskommisjonens høringsmøte om forsoning

Sannhets- og forsoningskommisjonen har fått mange innspill til forsoning i forbindelse med høringsmøtet 6. mars 2023. Her finner du innspillene.

07.03.2023

Sannhets- og forsoningskommisjonen nett2.jpg

Disse har meldt seg på Sannhets- og forsoningskommisjonens høringsmøte på Stortinget

Da søknadsfristen for å melde seg på Sannhets- og forsoningskommisjonens høringsmøte 6. mars gikk ut, var det mange som hadde meldt seg på. Alle påmeldte til høringsmøtet får delta. Her finner du programmet for høringsmøtet.

21.02.2023

Stortinget sett fra spikersuppa

Påmelding til Sannhets- og forsoningskommisjonens høringsmøte 6. mars 2023

På denne siden finner du informasjon om Sannhets- og forsoningskommisjonens høringsmøte 6. mars 2023. Høringen er et ledd i å forankre Kommisjonens arbeid i berørte miljøer, og for å gi berørte parter mulighet til å komme med synspunkter på hva forsoning kan innebære i vårt samfunn. (Påmeldingen gjaldt til 05.02.23)

31.01.2023


    Postal address

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø