The Commission to Investigate the Norwegianisation Policy and Injustice against the Sámi and Kvens/Norwegian Finns is chaired by Dagfinn Høybråten and includes 11 other experts, all of whom have been appointed by the Storting (Norwegian Parliament).

The purpose of this investigation is to lay the groundwork for the recognition of the experiences of the Sámi and Kvens/Norwegian Finns during enforcement of this policy by the Norwegian authorities, and what consequences these experiences have had for them collectively and individually.

The mandate describes three tasks for the Commission:

  1. Perform a historical survey to map the Norwegian authorities’ policy and activities towards the Sámi and Kvens/Norwegian Finns locally, regionally and nationally.
  2. Carry out an investigation of the effects of the Norwegianisation policy. The Commission is to consider how the Norwegianisation policy has affected the majority population’s attitudes to the Sámi and Kvens/Norwegian Finns, and will investigate the consequences of Norwegianisation up until the present day.
  3. Propose measures to contribute to further reconciliation.

The Commission shall complete its work by 1 june 2023 and deliver its report to the Presidium of the Storting.

The Secretariat for The Truth and Reconciliation Commission has been established at UiT The Arctic University of Norway.

Ordinært møte i kommisjonen

Hvor: Oslo

Innspillsmøte med NKF

Hvor: Tromsø

All events

Latest news


Sannhets- og forsoningskommisjonen

Vuosiselvitys, jaepiebïevnese, jahkediedádus, jahkedieđáhus, årsberetning, vuosikatsaus

Sannhets- og forsoningskommisjonens årsberetninger fra 2019 til 2021 kan leses her.

13.09.2022

Trefoldighetskirken kveldsgudstjeneste

Kirka - sannhet og forsoning

Sannhet- og forsoningskommisjonen vil komme med sine vurderinger av den rollen kirke og misjon har hatt i fornorskingen.  Kommisjonsleder Dagfinn Høybråten mener det ikke kan erstatte selvransakingen og erkjennelsen som må komme fra Den norske kirke.

16.05.2022

Møte SFKOMM Trondheim.jpg

Sannhets- og forsoningskommisjonens mandatperiode forlenges

Stortingets presidentskap har besluttet å forlenge Sannhets- og forsoningskommisjonens frist for å overlevere sin rapport til Stortinget til 1. juni 2023.

24.06.2021


    Postal address

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø