Dagfinn Høybråten jođiha kommišuvnna mii galgá guorahallat dáruiduhttinpolitihka ja vearrivuođaid sápmelaččaid, kvenaid ja Norgga-Suoma álbmoga vuostá, ja das leat maiddái 11 eará fágaolbmo mielde. Sin lea Stuoradiggi nammadan.

9. beaivve miessemánus dulkui kommišuvdna ahte meahccesuopmelaččat leat oassin mandáhtas. Guorahallama ulbmil lea láhčit vuođu dasa ahte sápmelaččaid ja kvenaid/Norgga-Suoma álbmoga vásáhusat Norgga eiseválddiid politihkain, ja dat váikkuhusat mat dáin vásáhusain leat leamaš sidjiide joavkun ja indiviidan, váldojuvvojit duođas.

Mandáhta čilge golbma barggu maid kommišuvdna galgá čađahit:

  1. Galgá čađahuvvot historjjálaš kárten mii čilge Norgga eiseválddiid politihka ja doaimma sápmelaččaid ja kvenaid/Norgga-Suoma álbmoga hárrái sihke báikkálaččat, regionálalaččat ja našuvnnalaččat.
  2. Dáruiduhttinpolitihka váikkuhusat galget guorahallojuvvot. Kommišuvdna galgá geahčadit movt dáruiduhttinpolitihkka váikkuhii majoritehtaálbmoga oainnu sápmelaččaid, kvenaid/Norgga-Suoma álbmoga hárrái, ja árvvoštallat dáruiduhttima mearkkašumi gitta otnážii.
  3. Evttohit doaibmabijuid mat ain nannejit seanadeami.

Kommišuvdna galgá gárvvistit iežas barggu ovdal geassemánu 1. beaivvi 2023 ja geige raporttas Stuoradikki presideantagoddái.

Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna čállingoddi lea ásahuvvon UIT Norgga árktalaš universitehtii.

Sannhets og forsoningskommisjonen deltar på Samekonferansen

Hvor: Váhčir/Gällivare, Sverige

Ordinært kommisjonsmøte

Hvor: Finland

Buot lágideamit

Maŋemus ođđasat


Trefoldighetskirken kveldsgudstjeneste

Kirka - sannhet og forsoning

Sannhet- og forsoningskommisjonen vil komme med sine vurderinger av den rollen kirke og misjon har hatt i fornorskingen.  Kommisjonsleder Dagfinn Høybråten mener det ikke kan erstatte selvransakingen og erkjennelsen som må komme fra Den norske kirke.

16.05.2022

Møte SFKOMM Trondheim.jpg

Sannhets- og forsoningskommisjonens mandatperiode forlenges

Stortingets presidentskap har besluttet å forlenge Sannhets- og forsoningskommisjonens frist for å overlevere sin rapport til Stortinget til 1. juni 2023.

24.06.2021

Aajege.JPG

Samarbeider om innsamling av personlige historier om fornorskingen i sørsamisk område

Sannhets- og forsoningskommisjonen og det sørsamiske språk- og kultursenteret Aajege har inngått avtale om samarbeid i forbindelse med Stortingets gransking av fornorskning og urett mot samer, kvener, norskfinner og skogfinner. Aajege vil fremover samle inn personlige historier og foreta intervju på vegne av Sannhets- og forsoningskommisjonen. (sørsamisk versjon i saken)

08.09.2021


    Poastačujuhus

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø