Visyelli prufiili

Tottuuen ja sovinon kommisjuuni tutkii vääryyksii mitä oon tehty saamelaissii, kväänii ja norjansuomalaissii kohthaan. Näilä kansoila oon lujat käsityötradisjuunit. Looghoon oon nouettu inspirasjuunin palmikkomönsteristä mitä piethään saamen ja kvääninkäsityössä. Tämä mönsteri löyttyy villasjaalissa, krinnaväävimönsterissä, eteläsaamelaisessa ornamentikissa, kväänipuvun linjoissa, tuohikäsityössä ja kutomamönsterissä niin ko Porsangin vantthuissa. Kommisjuunin visyelli prufiili oon saanu inspirasjuunii käsityötradisjuuniista etelästä asti kiini pohjaisheen.

Designelementit:

Palmikkomönsteri visyaliseeraa yhtheenväävätyn yhtheyen. Mönsterin linjat representeerathaan kanssoi mikkä piethään saaha sovinthoon. Net oon palmikoitu yhtheen, kattomatta identiteettii ja tavustaa.

Loogo:

Kommisjuunin loogon oon otettu palmikkomönsterin takapuolelta. Palmikkomönsterin kalvheet ja reijät visyaliseerathaan vääryyen histuuriita mikkä tulhaan näkyvhiin. Ihmisten histuuriit ja histuuriilinen ylinäkymä oon kommisjuunin työn pohja.

Färit:

Pääfärin oon otettu luonosta, mikä oon ollu tärkkee saamelaisile, kvääniile ja norjansuomalaisile. Kasvuila painaminen oon inspirasjuunin kalttii, ja kommisjuunin färin oon otettu sienestä minkä nimi oon kääpä. Kääpä anttaa lilla-färin ko painethaan esimerkiksi villaa. Lilla oon paranuksen färi, ja tämä färi muistelee siitä mitä oon tulossa. Harmaaja-valkkee -färit oon saanheet inspirasjuunin histuuriilisista kuvista mikkä otethiin norjalaistamisen aikana.

    Postiadressi

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø