Visuell profil

Sannhets- og forsoningskommisjonen skal granske urett begått mot samer, kvener og norskfinner. Blant disse folkene er det sterke håndverkstradisjoner. Logoen har hentet inspirasjon fra flettemønsteret som brukes i samisk og kvensk håndverk. Dette mønstret går igjen i ullsjal, grindvevsmønster, sørsamisk ornamentikk, linjer i kvendrakten, neverhåndverk og i strikkemønster slik som for eksempel Porsangervotten. Kommisjonens visuelle profil er inspirert av håndverkstradisjoner fra sør til nord.

Designelementer:

Flettemønsteret visualiserer et sammenvevd fellesskap. Linjene i mønsteret representerer folkene som skal forsones. Disse er flettet sammen, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Logo:

Logoen til kommisjonen er hentet fra baksiden av flettemønsteret. Skyggene fra flettemønsteret og åpningene i mønsteret visualiserer historiene om urett som skal komme til syne. Enkeltmenneskers historier og den historiske kartleggingen er grunnlaget for kommisjonens arbeid.

Fargene:

Hovedfargen er hentet fra naturen, som har vært viktig for samer, kvener og norskfinner. Plantefarging er inspirasjonskilde og kommisjonens farge er hentet fra soppen kanelkjuke. Kjuken gir en lilla-farge når den brukes til farging for eksempel av ull. Lilla er botsfargen og fargen bærer bud om hva som skal komme. De gråhvite-fargene er inspirert av historiske bilder tatt i fornorskningstiden.

    Postadresse

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø