Kriisi- ja apupraatit

Kommisjuunin työn aikana SANKS tarjjoo kriisi- ja apupraatit heile, kekkä oon kokenheet norjalaistamista ja vääryyttä. SANKS opastaa aktuellit persuunat etheenkäsin komuunhiin tahi vasitthuun tervheyspalveluksheen.

Tottuuen- ja sovinonkommisjuuni tekkee yhtheistyötä Finnmarkssykehusetin kans SANKSin kautta

SANKS anttaa psykiatriin erikoistervheyspalveluksii ja kylttyyrikompetenttii metesiinifaakilissii neuvoi kommisjuunile sen työn yhtheyessä.

SANKS auttaa persuunii kekkä tarvithaan sen Tottuuen- ja sovinonkommisjuunin työn yhtheyessä. Tämä jällää eriliikaisesti net kekkä oon muistelheet oman histuuriin norjalaistamisesta ja vääryyestä. Tarjous oon ilman maksutta.

Työtä varten oon varattu 2,5 virkkaa SANKSin kautta. Nämät nelje terapeuttii oon Berit Frøydis Svineng Johnsen, Marit Mildrid Utsi, Anne Karin Steffensen ja Reidun Boine, ja lisäksi yksi koordinaattori.

SANKS aikkoo tulla kommisjuunin arransjementhiin myötä niin pitkäle ko käypi laihiin ja kattoot mitä oon ihmisten tarpheet.

Tottuuen- ja sovinonkommisjuunin mööttiissä annethaan informasjuunii SANKSin tarjouksesta.

Ota kontaktin SANKSin kans :
Mobiililla: 46 88 11 62 / 46 82 62 89 (arkipäivät kello 08.00 – 15.30)
Tahi mailila: SANKS.Sannhetskommisjon@finnmarkssykehuset.no

    Postiadressi

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø