Kriisi- ja tukikeskustelut

SANKS tarjoaa kriisi- ja tukikeskusteluja liittyen komission työssä esiin tulleisiin kokemuksiin norjalaistamisesta ja epäoikeudenmukaisesta kohtelusta. SANKS ohjaa henkilöt tarvittaessa eteenpäin kunnan tai erikoissairaanhoidon palveluihin.

Totuus- ja sovintokomissio tekee SANKSin kautta yhteistyötä Finnmarksykehusetin kanssa.

SANKS tarjoaa komission työhön liittyen psykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluja ja kulttuuritietoista lääketieteellistä neuvontaa.

SANKS auttaa myös henkilöitä, jotka toivovat apua liittyen totuus- ja sovintokomission työhön. Tämä koskee erityisesti henkilöitä, jotka ovat jakaneet kokemuksiaan norjalaistamispolitiikasta ja epäoikeudenmukaisesta kohtelusta. Apu on maksutonta.

SANKSin kautta tapahtuvaan työhön on varattu 2,5 työntekijän työpanosta vastaavat resurssit. Neljä terapeuttiamme ovat Berit Frøydis Svineng Johnsen, Marit Mildrid Utsi, Anne Karin Steffensen ja Reidun Boine, minkä lisäksi meillä on koordinaattori.

SANKS pyrkii mahdollisimman hyvin seuraamaan komission tapahtumia ja auttamaan tarvittaessa.

SANKSin tarjoamasta avusta annetaan tietoa totuus- ja sovintokomission tapaamisissa.

SANKS on tavoitettavissa:
Puhelimitse numerossa : 46 88 11 62 / 46 82 62 89 (arkisin klo. 08.00 – 15.30)
tai sähköpostitse osoitteessa: SANKS.Sannhetskommisjon@finnmarkssykehuset.no

    Postiosoite

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø