Pressi

Kommisjuunin möötit

Tottuen ja sovinon kommisjuunin sisäiset möötit oon suljetut, paitti jos kommisjuuni määrää toisela tavala.

Aukinaiset möötit

Kommisjuuni pittää aukinaissii mööttii mikkä oon väjele suunatut. Möötiissä kommisjuuni muistelee ihmisille sen omasta mandaatista ja työstä, ja silloin käypi kans laihiin kyssyyt kommisjuunilta. Pressi häyttyy tehä omat sopimukset.

Kommisjuunin dokymentit ja arkiivi

Kommisjuunin dokymentit kirjoitethaan oman arkiivin sjurnaalhiin, mitä kommisjuunin sekretariaatti hallittee. Sishäänkovotun materiaalin annethaan Arkiivivärkile* sitte ko kommisjuunin työn oon lopetettu.

Kuvat

Kuvat mikkä oon pybliseerattu kommisjuunin kanaaliissa saatethaan vaphaasti käyttäät ko puhuthaan kommisjuunin työn ympäri. Kuvat hääythään krediteerata.

Ylheisesti

Mandaatti ja Isotingan kauppaoorninki §19 (mandatet og Stortingets forretningsorden §19) reguleerathaan kommisjuunin työtä. «Pressens etiske retningslinjer» ja Vær varsom-plakaten (VVP) reguleeraa kommisjuunin ja meedioitten suhetta.

Puhheet, ilmoittamiset ja kuttut

Bilde Innspill Sannhets- og forsoningskommisjonens høringsmøte om forsoning

Innspill Sannhets- og forsoningskommisjonens høringsmøte om forsoning

Sannhets- og forsoningskommisjonen har fått mange innspill til forsoning i forbindelse med høringsmøtet 6. mars 2023. Her finner du innspillene.

07.03.2023

Bilde Disse har meldt seg på Sannhets- og forsoningskommisjonens høringsmøte på Stortinget

Disse har meldt seg på Sannhets- og forsoningskommisjonens høringsmøte på Stortinget

Da søknadsfristen for å melde seg på Sannhets- og forsoningskommisjonens høringsmøte 6. mars gikk ut, var det mange som hadde meldt seg på. Alle påmeldte til høringsmøtet får delta. Her finner du programmet for høringsmøtet.

21.02.2023

Bilde Påmelding til Sannhets- og forsoningskommisjonens høringsmøte 6. mars 2023

Påmelding til Sannhets- og forsoningskommisjonens høringsmøte 6. mars 2023

På denne siden finner du informasjon om Sannhets- og forsoningskommisjonens høringsmøte 6. mars 2023. Høringen er et ledd i å forankre Kommisjonens arbeid i berørte miljøer, og for å gi berørte parter mulighet til å komme med synspunkter på hva forsoning kan innebære i vårt samfunn. (Påmeldingen gjaldt til 05.02.23)

31.01.2023

Bilde Åpen konkurranse - Sannhets- og forsoningskommisjonen kunst og håndverk

Åpen konkurranse - Sannhets- og forsoningskommisjonen kunst og håndverk

Sannhets- og forsoningskommisjonen inviterer til å bidra med kunst og kunsthåndverk som illustrasjoner til kommisjonens rapport til Stortinget.

15.11.2022

Bilde En rapport som skal legge grunnlag for et oppgjør

En rapport som skal legge grunnlag for et oppgjør

Om ett halvt år vil Sannhets- og forsoningskommisjonen legge fram sin rapport til Stortinget. Kommisjonsleder Dagfinn Høybråten tror rapporten vil legge grunnlaget for et oppgjør med fornorskningspolitikken. 

22.12.2022

Bilde Vuosiselvitys, jaepiebïevnese, jahkediedádus, jahkedieđáhus, årsberetning, vuosikatsaus

Vuosiselvitys, jaepiebïevnese, jahkediedádus, jahkedieđáhus, årsberetning, vuosikatsaus

Sannhets- og forsoningskommisjonens årsberetninger fra 2019 til 2021 kan leses her.

13.09.2022

Bilde Kirka - sannhet og forsoning

Kirka - sannhet og forsoning

Sannhet- og forsoningskommisjonen vil komme med sine vurderinger av den rollen kirke og misjon har hatt i fornorskingen.  Kommisjonsleder Dagfinn Høybråten mener det ikke kan erstatte selvransakingen og erkjennelsen som må komme fra Den norske kirke.

16.05.2022

Bilde Sannhets- og forsoningskommisjonens mandatperiode forlenges

Sannhets- og forsoningskommisjonens mandatperiode forlenges

Stortingets presidentskap har besluttet å forlenge Sannhets- og forsoningskommisjonens frist for å overlevere sin rapport til Stortinget til 1. juni 2023.

24.06.2021

Bilde Samarbeider om innsamling av personlige historier om fornorskingen i sørsamisk område

Samarbeider om innsamling av personlige historier om fornorskingen i sørsamisk område

Sannhets- og forsoningskommisjonen og det sørsamiske språk- og kultursenteret Aajege har inngått avtale om samarbeid i forbindelse med Stortingets gransking av fornorskning og urett mot samer, kvener, norskfinner og skogfinner. Aajege vil fremover samle inn personlige historier og foreta intervju på vegne av Sannhets- og forsoningskommisjonen. (sørsamisk versjon i saken)

08.09.2021

Bilde Vil du dele din personlige historie med kommisjonen?

Vil du dele din personlige historie med kommisjonen?

Kommisjonen har fått over 500 personlige historier som belyser fornorskning og urett. 1. mars er siste frist for å dele historiene muntlig med kommisjonen.  For informasjon på nordsamisk, kvensk, sørsamisk, lulesamisk og finsk les i saken. 

05.01.2022

Bilde Torkel Rasmussen blir utreder

Torkel Rasmussen blir utreder

Torkel Rasmussen er ansatt som utreder i sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen / Torkel Rasmussen lea virgáduvvon guorahallin Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnnas.

19.02.2021

Bilde Sannhets- og forsoningskommisjonen utsetter møtene i Kautokeino

Sannhets- og forsoningskommisjonen utsetter møtene i Kautokeino

Sannhets- og forsoningskommisjonen har bestemt å utsette det åpne møtet i Kautokeino på grunn av korona-situasjonen. Møtet skulle arrangeres 29.01.2021.

12.01.2021

Bilde Kommisjonen samarbeider med Árran

Kommisjonen samarbeider med Árran

Árran tjoaggá persåvnålasj subttsasijt Duohtavuoda- ja såbadimkommisjåvnå åvdås. Árran samler inn personlige historier på vegne av Sannhets- og forsoningskommisjonen.

05.01.2021

Bilde – Hets og diskriminering er et samfunnsproblem

– Hets og diskriminering er et samfunnsproblem

Leder Dagfinn Høybråten sier at hets, mobbing, diskriminering i Norge er et samfunnsproblem. Mange av de personlige historiene kommisjonen får inn, handler ofte om dette.

10.12.2020

Bilde To studentassistenter i sekretariatet

To studentassistenter i sekretariatet

Masterstudentene Eva Hanneli Saariniemi og Jon-Christer Mudenia er i gang i stillingene som studentassistenter. Begge har god kjennskap til temaene som omfattes av kommisjonens arbeid.

23.09.2020

Bilde Smittevernråd på norsk, kvensk, nordsamisk og finsk

Smittevernråd på norsk, kvensk, nordsamisk og finsk

Her finner du nasjonale smittevernråd på norsk, kvensk, nordsamisk og finsk.

14.08.2020

Bilde Plan for innhenting av kilder

Plan for innhenting av kilder

Sannhets- og forsoningskommisjonen har en egen plan for innhenting av kilder, og en egen intervjuguide som benyttes. Her kan du lese hvordan kommisjonen jobber.

06.05.2020

Bilde Sannhets- og forsoningskommisjonen søker etter 2 studentassistenter

Sannhets- og forsoningskommisjonen søker etter 2 studentassistenter

Er du masterstudent ved UiT og på utkikk etter spennende jobb? Sannhets- og forsoningskommisjonen søker etter 2 studentassistenter.

30.04.2020

Bilde Stortinget har vedtatt særlov for Sannhets- og forsoningskommisjonen

Stortinget har vedtatt særlov for Sannhets- og forsoningskommisjonen

Et enstemmig Storting har vedtatt en egen særlov til kommisjonen som gir kommisjonen tilgang til klausulert arkivmateriale og sikrer at alle kan formidle opplysninger om fornorsking og urett til kommisjonen. Kommisjonen får 100 års taushetsplikt.

05.03.2020

Bilde Krise- og støttesamtaler i regi av SANKS

Krise- og støttesamtaler i regi av SANKS

SANKS tilbyr krise- og støttesamtaler om opplevelser knyttet til fornorskning og urett under kommisjonens arbeid. SANKS vil veilede aktuelle personer for videre henvisning til kommunen eller til spesialisthelsetjenesten.

27.01.2020

Bilde Åpne møter kan ses på YouTube

Åpne møter kan ses på YouTube

Sannhets- og forsoningskommisjonen har strømmet de åpne møter i Oslo og Trondheim. Filmene kan ses på YouTube for de som ønsker det.

27.01.2020

Bilde Velkommen til Sannhets- og forsoningskommisjonens åpne møter i Varanger

Velkommen til Sannhets- og forsoningskommisjonens åpne møter i Varanger

Sannhets- og forsoningskommisjonen holder fem åpne møter i september i Varanger. Befolkningen i Bugøynes, Vadsø, Varangerbotn, Neiden og Kirkenes ønskes velkommen til møtene.

26.08.2019

Bilde Sannhetskommisjonen besøker Riddu Riđđu

Sannhetskommisjonen besøker Riddu Riđđu

Sannhets- og forsoningskommisjonen gjester urfolksfestivalen Riddu Riđđu denne uke. Liv Inger Somby, Marit Myrvoll, Anne Kalstad Mikkelsen og Dagfinn Høybråten vil møte festivaldeltakere.

08.07.2019

Bilde Blir utreder i sekretariatet

Blir utreder i sekretariatet

 Anna-Kaisa Räisänen (39) blir utreder i sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen. Sekretariatet blir dermed fire personer fra august 2019.

12.06.2019

Bilde Sannhets- og forsoningskommisjonen vil møte folk

Sannhets- og forsoningskommisjonen vil møte folk

Åpne møter, deltakelse på ulike arenaer, nettside med kontaktskjema er noen av metodene Sannhets- og forsoningskommisjonen vil benytte.

15.05.2019

Bilde Møteplan for 2019

Møteplan for 2019

Sannhets- og forsoningskommisjonen har vedtatt møteplan for 2019. Se her når de møtes.

11.03.2019

Bilde Learning from other commissions

Learning from other commissions

The Norwegian truth and reconciliation commission meets Jens Heinrich. The purpose was learning from the work done in Greenland.

29.03.2019

Bilde Sannhets- og forsoningskommisjonen etablert på Handelshøgskolen

Sannhets- og forsoningskommisjonen etablert på Handelshøgskolen

Sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen er nå etablert på Handelshøgskolen i Tromsø. Sekretariatet som i dag består av tre personer er på plass og har fått kontorer på Handelshøgskolen i Tromsø.

11.03.2019

Bilde Her finner du innstillingen fra Stortinget

Her finner du innstillingen fra Stortinget

Stortingets presidentskap har avgitt innstilling til Stortinget om en kommisjon som skal granske fornorskingspolitikk og urett begått overfor samer, kvener og norskfinner.

11.03.2019

Pressikontakti
Inger Elin Utsi
Tlf. 776 46 105
Mob. 907 90 626
Kaikki meän möötit ja tapattumat

    Postiadressi

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø