Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Innspill Sannhets- og forsoningskommisjonens høringsmøte om forsoning

Sannhets- og forsoningskommisjonen har fått mange innspill til forsoning i forbindelse med høringsmøtet 6. mars 2023. Her finner du innspillene.

HØRINGSMØTE: Sannhets- og forsoningskommisjonens høringsmøte ble avviklet i Stortingets lokaler den 6. mars. Foto: Inger Elin Utsi.

Sannhets- og forsoningskommisjonen avholdt den 6. mars 2023 høringsmøte. Samtlige påmeldte fikk anledning til å levere inn skriftlige bidrag. Her kan du se høringsmøtet via YouTube. Her kan du lese høringsbrevet til deltakerne. 

Nedenfor finner du alle innsendte skriftlige bidrag etter høringsmøtet. 

Navn på organ/organisasjon/institusjon/forening
Sámediggi - Sametinget
Skogfinneforeningen
Skogfinske interesser i Norge
Norske Kveners Forbund
Norjalais-Suomalainen Liitto/Norsk-Finsk forbund
Sámi allaskuvla
Samisk videregående skole Karasjok
UiT Norges arktiske universitet
Utdanningsforbundet
Samisk videregående skole og reindriftsskole
Samisk kirkeråd
Sør-Hålogaland bispedømmeråd
Vuodnabat Sijdda/Hellemobotn grunneierlag
Samerådet
SVs samepolitiske råd
Norske Samers Riksforbund
Norgga Sámiid Riikkasearvi Nuorat
Nordkalottfolket sametingsgruppe
Romssa samiid searvi
Norsk Skogfinsk Museum
Norges Museumforbund
Internšunála Sámi Filbmainstituhtta
Kvääniteatteri
Arctic Art Summit
Juoigalasat
Redd Barna
Samisk foreldrenettverk i Oslo og omegn
Samisk foreldrenettverk
Guevteli Saemie
Harstad og omegn Juristforbund
Advokatfirma Ingar Nikolaisen Kuoljok/Stiftelsen Anna Malenes minnefond
Boarri
Sørsamisk helsenettverk - Åarjelsaemien Healsoviermie
Kvensk Finsk Riksforbund Kveeni Suomi Liitto
Kväänin kieltinka
Porsanger kvenske språksenter
SNF-Sámi NissonForum
Sámi Girječálliid Searvvi


Ansvarlig for siden: Inger Elin Kristina Utsi
Sist oppdatert: 04.05.2023 09:20

    Postiadressi

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø