Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Frist for innsending av bidrag - Åpen konkurranse - Sannhets- og forsoningskommisjonen kunst og håndverk 

Sannhets- og forsoningskommisjonen inviterer til å bidra med kunst og kunsthåndverk som illustrasjoner til kommisjonens rapport til Stortinget. Frist for innsending er 05.02.23

 

Kommisjonen gransker fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner og skal levere sin rapportering 1. juni 2023. Kommisjonen ønsker å bruke kunst og kunsthåndverk i formidlingen av fornorskning og urett. Bidragene skal skape engasjement og refleksjon omkring fornorskningspolitikkens konsekvenser og forsoning. Bidraget ditt må kunne digitaliseres i en rapport.  

En jury med kunstfaglig bakgrunn vil vurdere bidragene. Kommisjonen vil selv avgjøre antallet som benyttes og vurdere hvor i rapporten bidraget skal være. Bidragene vil enten kjøpes av kommisjonen og overleveres Stortinget som en del av rapporteringen, eller kjøpe bruksrettigheter til kommisjonens rapport. 

Medlemmer av Bono vil få sitt vederlag for bruk i rapporten utbetalt via dem. Andre vil få det utbetalt fra kommisjonen. Dersom du ønsker å selge kunstverket eller kunsthåndverket, så ønsker vi at du oppgir pris i søknaden. Kunstverk og kunsthåndverk som kjøpes inn av kommisjonen vil bli utstilt på Stortinget i forbindelse med overleveringen.  

Søknadsfrist er 05.02.23.  

Fagjuryen vil i februar vurdere søknadene og bidragene.  

Søknaden skal inneholde:  

Din egen bakgrunn 

Tittel og tanke bak bidraget 

Digitale bilder av bidraget 

Skjema for innsending av bidrag finner du her. Du må logge deg inn med elektronisk ID: 

https://nettskjema.no/a/284365

  

 

 

 Ansvarlig for siden: Inger Elin Kristina Utsi
Sist oppdatert: 15.11.2022 11:47

    Postiadressi

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø